Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Orkdal Sjukehus

Orkdal Sjukehus har et bredt tilbud av somatiske tjenester og et godt kvalifisert personale som sørger for at pasientene får den behandling, pleie og omsorg de har krav på. Sykehuset er også legevaktsentral for 17 kommuner med til sammen nærmere 70.000 innbyggere.

Orkdal Sjukehus har gjennom 100 års virksomhet fått en sterk forankring i lokalmiljøet. Sykehuset byr på et nært, hyggelig, kompetent og oversiktlig miljø både for pasienter og ansatte. Samtidig som samarbeidet internt ved sykehuset blir godt ivaretatt har sykehuset også utstrakt samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim, primærhelsetjenesten i samarbeidskommuner og psykiatrien. Denne samhandlingen, i kombinasjon med det gode miljøet ved sykehuset, bidrar til et tjenestetilbud som skal tilby pasientene helhet, likeverd, medbestemmelse og respekt.

Nyttig å vite

 • Adkomst til Orkdal Sjukehus

  Rutegående trafikk Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. Følgende ruter kan benyttes for å komme seg til Orkdal sjukehus: ..

 • Forberedelser før innlegging

  Vi forsøker å legge alt til rette slik at du som pasient blir tatt vare på og opplever sykehusoppholdet så bra som mulig. Mens du ligger her tar vi sikte på å finne ut hva slags sykdom du har, behandle den og legge en plan for videre behandling. Vi ..

 • Medisiner

  Dersom du bruker medisiner, noter deg medikamentets navn, styrke og hvor mye du bruker. Du kan eventuelt også ta med deg resepter. Den første tiden vil du bli opptatt med nødvendige undersøkelser. Av hensyn til behandlingen må du ikke spise eller ..

 • Vedisaker og kontanter

  Ikke ta med verdisaker og store mengder kontanter. Sykehuset kan ikke ta ansvar for verdisaker som pasientene oppbevarer på sykerommene. Ta kontakt med betjeningen for deponering. ..

 • Måltider

  Kostholdet har ofte stor betydning for sykdomsbildet ditt. Kjøkkenpersonalet arbeider ut fra den informasjon og de rekvisisjoner som mottas fra legene og pleiepersonalet på avdelingene, og daglig rekvireres mange ulike dietter fra hovedkjøkkenet. ..

Enheter

Behov for overnatting?

 • Behov for overnatting

  Nærmeste alternativ for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus som trenger overnatting er Bårdshaug Herregård. De tilbyr overnatting med litt rabatt for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus. ..

Kontakt

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 25.11.2008 10:11 Oppdatert: 04.06.2013 12:39

Randi Marie Rosvold

Medisinsk nødhjelp: 113
Legevaktsentral:
72 48 01 00

Sentralbord:
Telefon: 06800
Telefaks: 72 48 27 15

Ventelistekoordinatorer:
Kirurgi: 72 82 92 63
Ortopedi: 72 82 92 62
Medisin: 72 82 93 57

E-post: post.orkdal@stolav.no

Veiviser med kart

Bli blodgiver!
Bli blodgiver!

Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs Hospital