Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre

Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre ligger under Medisinsk klinikk, og lokalisert til Nevrosenterets vestfløy, 6 etasje i Avdeling for geriatri.

Kompetansesenterets oppgaver  

  • initiere forskning og utviklingsarbeid for å bedre forebygging og behandling av fall og fallskader hos eldre
  • tilby rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjeneste i utprøving av nye modeller for tiltak på området
  • tilby organisering av undervisning, kurs og konferanser
  • formidle kunnskap innen senterets virksomhetsområde til publikum, media, helsearbeidere, skoler og undervisningsinstitusjoner

Forebyggende treningsgruppe for seniorer:

Seniortrim HD from St. Olavs Hospital HF on Vimeo.

Om oss

Kompetansesenteret ble etablert høsten 2011 og er organisert som et prosjekt. Orkdal Sanitetsforening har gitt økonomisk støtte til opprettelse og drift av senteret i en tre års periode. Daglig leder ble ansatt 1. september og det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet.


Fagstoff

Mange eldre faller og skader seg, og fall hos eldre er den hyppigste enkeltårsaken til akutt innleggelse i sykehus. Konsekvenser av fall er ofte frykt for nye fall med inaktivitet som følge. Inaktivitet er en økende trend i samfunnet, og en økning av den fysiske aktiviteten i befolkningen er et viktig tiltak for å påvirke folkehelsen.

Helsegevinsten av fysisk aktivitet og trening er stort sett den samme for eldre mennesker som for øvrige aldersgrupper. Forskning viser at fysisk aktivitet og trening kan forebygge funksjonssvikt og fall hos eldre. Implementering og videreutvikling av denne kunnskapen både i sykehus og primærhelsetjenesten vil være et viktig bidrag for å forebygge helseplager og opprettholde selvstendighet og livskvalitet i eldre år.


Aktuelt

Samarbeids-
partnere

Publikasjoner

Undervisnings-
materiell

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 28.11.2011 16:05 Oppdatert: 04.03.2014 15:09

Randi Granbo

Kontaktinformasjon

 

Logo Orkdal Sanitetsforening
Orkdal Sanitetsforening

  Fall_dame
NTNU - forskningsgruppe for bevegelse, slag og geriatri 

ProFouND - Prevention of Falls Network for Disseminitation

Nyheter høsten 2014:

Ny medarbeider på Kompetansesenteret fra 1. august:

Pernille Thingstad (for kontakt, se kontaktinformasjon)

 

Aktuelt seminar

Falls prevention: Evidence into Practice. European Seminar Glasgow, 19 November 2014

 

Gjesteforelesning 24.4.2014 kl 13.30 - 15.30 på St. Olavs Hospital.  Professor Ngaire Kerse fra New Zealand foreleser om temaet: Depression, physical activity and falls: where to next

Påmelding innen 22.4 til randi.granbo@stolav.no


 Nytt: