Hopp til hovedinnhold
Pasienter er i fokus ved St. Olavs Hospital

Hjernesvulst - symptomer og tegn

Symptomer og tegn på en hjernesvulst avhenger av dens størrelse, beliggenhet og vekst. En hjernesvulst - primær (oppstått i hjernen) eller sekundær (oppstått utenfor hjernen) - kan forårsake et mangfold av symptomer fordi svulsten kan trykke på hjernevev, eller den kan vokse inn i hjernevevet. På den måten kan svulsten skade og ødelegge områder som er ansvarlig for syn, bevegelser, balanse, tale, hørsel, hukommelse og atferd. Trykk fra en hjernesvulst kan også få omliggende vev til å hovne opp (ødem), noe som ytterligere øker trykk og symptomer.

I starten kan symptomer og tegn være vage og de kan komme og gå, noe som gjør det vanskelig å stille en diagnose. Andre sykdommer kan gi liknende symptomer og tegn.

Typiske symptomer og tegn

 • Nyoppstått hodepine, særlig når du våkner. Men langt fra alle har hodepine.
 • Uforklarlig kvalme og brekninger
 • Synsforstyrrelser i form av sløret syn, dobbeltsyn, tap av syn ut mot sidene
 • Gradvis tap av følelse eller bevegelse i en arm eller et bein
 • Balanseproblemer
 • Talevansker
 • Trøtthet
 • Økende forvirring
 • Endringer i personlighet eller atferd
 • Kramper, epileptiske anfall
 • Hørselsproblemer
 • Hormonelle forstyrrelser

Symptomer og tegn knyttet til særlige egenskaper ved svulsten
Ut i fra de symptomer og tegn som foreligger, kan legen danne seg et ganske godt inntrykk av hva som skjer inne i hjernen.

Rask trykkøkning inne i hjernen (eks. hurtigvoksende svulst) gir symptomer som hodepine, kvalme, oppkast, bevissthetsnedsettelse. Hodepine er sjelden debutsymptomet.
Langsom trykkøkning inne i hjernen gir symptomer som hodepine om morgenen ofte ledsaget av kvalme, brekninger, tåkesyn, svimmelhet eller ustøhet.
Andre symptomer kan være langsomt økende lammelser, talevansker, andre nevrologiske utfall, treghet, personlighetsforandringer.
Hypofysesvulster, dvs. svulster i hjernens overordnede hormonsenter, gir hormonelle forandringer, f.eks. akromegali, opphør av menstruasjon, impotens, væskeutskillelse fra brystene (galaktoré).

Svulstens beliggenhet
 Det er ofte mulig for legen (nevrologen) å kunne fastslå hvor svulsten sitter basert på de symptomer og tegn (utfall) som er til stede. Dette fordi hjernen er svært logisk bygd opp. Bestemte funksjoner ivaretas av bestemte områder i hjernen (se figur). Du kan lese mer om sammenhengen mellom skader/sykdom i bestemte områder av hjernen og hvilke funksjoner som rammes i dokumentet om hjernefunksjoner.

 

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 29.01.2009 09:06

Jomar Staverløkk