Hopp til hovedinnhold

Hvorfor benytte oss?

Planlegger du å kjøre en klinisk studie, men mangler folk, utstyr og sted å være?
Da er kanskje Forskningsposten løsningen for deg.

Bilde av lenker i kjetting hvor en lenke ryker

Forskningsposten tilbyr infrastruktur for kliniske studier. I det ligger at vi har helsepersonell med GCP-kompetanse og forskningserfaring, medisinskteknisk utstyr, eget laboratorium og ikke minst skjermede lokaler med plass til forsøkspersonen.

Ta kontakt med oss for en prat eller omvisning!

 

En studie er ikke bedre enn dens svakeste ledd!

Alle vet at god forskning betinger en god protokoll og gode analyser. Men samme krav til kvalitet gjelder også for alle leddene mellom beskrivelse og resultat.

- Utføres intervensjonen på en standardisert måte?
- Har du en god prosedyre for å samle valide og reliable data?
- Blir den fulgt av de som samler data for deg?
- Føres kildedata korrekt?
- Gjør dine medhjelpere etterarbeidet med prøvene akkurat slik du tenkte?
- Loggføres prøvenes bevegelser?
- Er laboratorieutstyret kalibrert?
- Blir prøvene sendt forsvarlig?
- Griper medhjelperne fatt i uklarheter eller utvikler de bare sin egen praksis?
- Og ivaretaes studiedeltakerne på en måte som gjør at de orker å komme tilbake på neste studievisitt?

 

Det sier seg selv at enhver forsker kan ikke gjøre alt dette selv, men trenger praktisk forskningsbistand i varierende grad. Forskningspostens styrke er at kliniske studier er vår kjernevirksomhet. Slik samles erfaringer som i neste omgang blir kompetanse tilgjengelig for andre forskere. Av den grunn kan det være hensiktsmessig å ta en prat med oss om studielogistikk allerede i planleggingsfasen/protokollskrivingen.

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 04.07.2012 10:09 Oppdatert: 13.11.2012 10:29

Magnus Strømmen

Engelsk flagg  English version

Forskningsposten tilbyr mulighet for HOSPITERING. Dette kan være aktuelt for personell som bare tidvis er tilknyttet kliniske studier, og som ønsker mer erfaring med studier. Ansatte ved DMF, St. Olav, men også andre sykehus oppfordres til å ta kontakt om dette.

 

Våre eiere: 

logo St.  Olav

 

Logo NTNU

 

Logo Helse-Midt Norge