Hopp til hovedinnhold

Trening reduserer sykemeldinger blant gravide

Ifølge fysioterapeut og forsker Signe Nilssen Stafne er det på høy tid å kaste gamle myter over bord: Trening i svangerskapet reduserer både bekkenplager og inkontinens.

Av

Telefon: 924 00 593

– Det har opp gjennom årene versert mange myter om negative konsekvenser av trening i svangerskapet, både blant gravide og helsepersonell. Studiene våre viser at det er utelukkende positivt å trene når man venter barn, forteller Signe Nilssen Stafne (33).

Trening i svangerskapet viser seg å være utelukkende positivt for gravide kvinner. Her er deltagerne i treningsgruppen i full gang med å styrke muskelgruppene i sete, rygg, lår og bekkenbunn. Foto: Signe Nilssen Stafne

Fysioterapeuten og doktorgradsstipendiaten i samfunnsmedisin ved NTNU har sammen med veiledere og professorene Siv Mørkved og Kjell Åsmund Salvesen de siste fire årene forsket på effekten av trening i svangerskapet, og forebygging og behandling av svangerskapsrelatert sykdom. Særlig har hun sett på virkningen av trening i forhold til rygg- og bekkenplager og inkontinensproblemer.

Stafnes studier i Tidsskrift for Den norske legeforening

To grupper

855 gravide kvinner har deltatt i forskningsprosjektet.  Flesteparten av kvinnene er fra Trondheim, og alle fikk tilbud om deltagelsen i forskningsprosjektet gjennom innkalling til ultralyd.

– Kvinnene ble fordelt i to like store grupper. Den ene gruppen skulle trene regelmessig, i utgangspunktet tre ganger i uka. Treningsprogrammet la vekt på både utholdenhet og spesifik styrketrening for sete, lår, rygg, mage og bekkenbunnen. En dag i uka deltok de også i gruppetrening under veiledning av fysioterapeut. Treningsgruppa sammenlignet vi senere med kontrollgruppa, som ikke fikk det samme treningstilbudet, forklarer Stafne.

Sterk redusering av sykefravær

 

Fysioterapeut og forsker Signe Nilssen Stafne har
gjennom doktorgradsstudiet sitt utelukkende
funnet positive effekter av trening i
svangerskapet. Nå ønsker hun å avkrefte gamle
myter, og håper egne treningsopplegg for
gravide kan bli en realitet. Foto: Hilde K. Misje

Før prosjektet startet opp hadde forskerne en teori om at kvinnene som trente hadde større sjanser for å få mer vondt i bekkenet. Belastningen på bekkenleddene øker betraktelig ved vektbærende trening når magen vokser, som igjen muligens ville føre til sterkere smerter.  Det viste seg imidlertid ikke å stemme.

– Det viste seg å ikke være noen forskjell på antall kvinner med bekkenplager i de ulike gruppene. Men forskjellen i antall sykemeldinger var stor.  Rygg- og bekkenplager er den hyppigste årsaken til at gravide kvinner blir sykemeldte. Bare 22 prosent i treningsgruppen ble sykemeldt pga rygg- og bekkensmerter i løpet av svangerskapet sitt, mens andelen var 31 prosent i kontrollgruppen, forteller Stafne. 

Styrking av bekkenet

Forskeren tror den fysiske aktiviteten er hovedgrunnen til at kvinnene i treningsgruppen stod lengre i jobb.

– Blir man veldig passiv som gravid mister man raskt muskelmasse, som kan bli en negativ spiral. Ved å bevege seg er kroppen mer rustet til å være i jobb lengst mulig i svangerskapet, og man får mer overskudd til alle typer gjøremål. Kvinnene i treningsgruppa erfarte at det var trygt å bevege seg.

Ti prosent nedgang i urininkontinens

Forskningsprosjektet viste også klare resultater på at trening også minsker risikoen for inkontinens under svangerskapet.

– Urininkontinens er et kjent problem i et svangerskap, og enkelte opplever også analinkontinens. Sammenligning av gruppene i prosjektet viste at trening av bekkenbunnen var spesielt effektivt for å hindre urininkontinens.

11 prosent i treningsgruppa oppga at de opplevde urininkontinens minimum en gang i uka, mens 19 prosent i kontrollgruppa oppga det samme. Totalt sett opplevde 42 prosent i treningsgruppa urininkontinens gjennom svangerskapet, mens prosentantallet i kontrollgruppa lå på 53 prosent.

Når man er gravid vil den voksende magen tynge nedover. Bekkenbunnen er gulvet i kroppen som holder oppe mye av denne vekten, og en sterk bekkenbunn er derfor viktig for å begrense eventuelle plager.

– Bekkenbunnstrening gjør musklene i bekkenbunnen sterkere, som igjen fører til at man kan gi en sterkere og raskere sammentrekning av musklene rundt urinrøret i situasjoner der lekkasje kan oppstå.  

Ikke fare for tidlig fødsel

Resultatene for analinkontinens kom ikke like tydelig frem i forskningen, noe som ifølge Stafne henger sammen med at færre gravide kvinner har disse plagene.

– Antall testpersoner i gruppene er ikke stort nok til at vi kan dra noen konkret konklusjon her. Tallene viste likevel en positiv tendens. Tre prosent av kvinnene som trente oppga at de hadde hatt plager med analinkontinens i svangerskapet, mens fem prosent oppgav det samme i kontrollgruppen, forteller hun.

 Frem til 80-tallet hersket det en oppfatning om at trening i svangerskapet kunne føre til at barnet fikk for lite næring, og at treningen økte risikoen for å føde for tidlig. Dette tilbakeviser stipendiaten.

– Det var ingen større andel av premature barn i treningsgruppen enn i kontrollgruppen, forteller hun.

Mål om eget treningstilbud

Utgangspunktet for treningsgruppa var at de skulle trene tre ganger i uka. Det var imidlertid bare 55 prosent av deltagerne som klarte å gjennomføre så mange treninger. I kontrollgruppen var det 10 prosent som trente tre ganger i uka.

 – Svangerskapet er en fantastisk periode, men også en periode der kvinner er sårbare i forhold til å oppleve plager i tilnytning til graviditeten. Siden resultatene så langt entydig viser positive effekter på trening, er vi uansett svært fornøyde med at vi klarte å øke andelen gravide som trente. Målet nå må være å få mer fokus blant helsepersonell på de positive virkningene treningen har i svangerskapet.  Målet må være å få innført egne treningstilbud til gravide kvinner, og at kunnskapen om forebygging av plagene når ut til flest mulig, slik at flere kan nyte svangerskapet med mindre plager, sier Stafne.  

 

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 11.11.2011 10:50

Følg St. Olavs Hospital:

Facebook

Twitter

Vimeo

Flickr

Blogg


RSS nyheter fra St. Olav Hospital RSS-feed

Abonner på nyheter

Har du tips? Ta kontakt: kommunikasjon@stolav.no

 
Redaksjonen består av kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset.

Ansvarlig redaktør:
Kommunikasjonsdirektør
Marit Kvikne

 
Diskuter gjerne nyheter og bloggposter, men sett deg inn i våre retningslinjer på forhånd.

 
Leter du etter bilder av og fra sykehuset? Sjekk ut vår konto på Flickr:
www.flickr.com