Hopp til hovedinnhold

Vi må tørre å ha ambisjoner

Blogg – Nils Kvernmo: Det er ikke uvanlig at ledere og fagfolk er redde for kunnskap, nye ideer og sterke medarbeidere som utfordrer maktposisjoner og presser på for å endre en tilvent og behagelig hverdag.

Verdier og verdier

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: St. Olavs Hospital skal revidere og vedta en ny overordnet strategi. Nå inviteres ansatte til å komme med innspill. Hva mener vi om vår visjon og våre verdier?

Hva er utvikling?

Blogg - Ingunn Harstad: Både St.Olavs Hospital og NTNU har samarbeidsprosjekter i Nepal. Hva har så utvikling, migrasjon og samfunnsendringer med helse å gjøre?

Kan pasienten kreve at helsepersonell har rene hender?

Blogg - Anita Wang Børseth: Er etterlevelse av anbefalinger knyttet til håndhygiene i helsetjenesten omvendt proporsjonal med utdanningslengde? Jo lengre utdanning og mer kunnskap man har, jo mer tillater man seg å gjøre det man selv synes er best?

Nå går alt så meget bedre

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Når ledelsen skryter av sykehuset, da skal man lytte. Troverdig skryt fremmer tillit og bygger omdømme. Så får det være opp til hver enkelt i hvilken grad man kjenner seg igjen i lovordene.

Uakseptable ventetider

Blogg - Nils Kvernmo: Brudd på ventetider tærer på tillitsforholdet mellom oss og befolkningen. Derfor bør dette bare forekomme når vi kan dokumentere at vi ikke kan løse oppgaven innenfor våre rammer, og det ikke er andre behandlingsalternativ pasienten vil ha nytte av. 

Klar for fortsettelsen

Blogg - Nils Kvernmo: Et innholdsrikt år er snart tilbakelagt, og inn i 2014 tar vi med oss alt det positive, alle store utfordringer og all vår dyktighet.

De nære ting

Blogg - Dag Sjong: For fire år siden startet jeg dugnaden i Brukerutvalget. Siden da har jeg lært svært mye, og jeg takker for fantastiske år sammen med dyktige fagfolk.

En verdig død

Blogg - Stein Kaasa: 2. november var den internasjonale dagen for en verdig død.

Hvem sine verdier?

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Hvilke verdier trenger vi? 

Bedrer pasientforløpene

Blogg - Stein Kaasa: Mandag denne uka diskuterte 350 St. Olav-ledere det nye forbedringsprogrammet. Anledningen var den årlige Fagdag ledelse, og nå handler det om standardiserte pasientforløp.

Gratulerer med dagen!

Direktør og dekan blogger sammen om 25. september 2013: I dag feirer vi åpningen av Kunnskapssenteret, det siste senteret i byggeriet på Øya. Så langt. Nå gjenstår Psykiatrisenteret, og målet vårt er å realisere også dette bygget.

Hvor mange senger trenger et sykehus?

Blogg - Nils Kvernmo: Antall sykehussenger kan ikke fastsettes en gang for alle, men må kunne varieres og løpende tilpasses de behovene vi har i pasientbehandlingen. Hvordan forbereder vi oss på det?

Tenk positivt

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Er det så enkelt?

Pasientens vei gjennom sykehuset

Blogg - Stein Kaasa: Dagens sykehusbehandling er sammensatt. Hvordan får vi de beste resultatene, og kan man sammenligne kvalitet?

Kvalitetsmåling er kommet for å bli

Blogg - Nils Kvernmo: Gode resultater er bra, samtidig som jeg mener at man ikke trenger å være dårlig for å ønske forbedring.

Bravo!

Blogg - Dag Sjong: En politiker uttalte for noen år siden; nå går alt så meget bedre.

Sex og samliv - et tema for helsepersonell?

Blogg - Bente Jakobsen: Daglig er vi helsepersonell i samtaler med pasienter om alt som handler om sykdom og behandling. Men hva når sykdommen også påvirker samliv og seksualitet? Hvem sitt ansvar er det å ta opp dette temaet? Pasienten? Helsepersonell? 

Håndhygiene mot smitte og infeksjoner

Blogg - Anita Wang Børseth: – Er du ny her, spurte pasienten. – Ja, hvordan det, svarte den ansatte. – Jeg ser du bærer ring! 

Alkoholkonsumet øker i alle aldersgrupper

Blogg - Nils Kvernmo: Rusmisbruk representerer et betydelig helseproblem i form av sykdom og skader, og et betydelig velferdstap for tredjepart ved vold og kriminalitet. De menneskelige lidelsene og samfunnskonsekvensene er store.

Hvordan blir vi bedre?

Blogg - Nils Kvernmo: Kan vi få til bedre pasientbehandling? Er god logistikk et godt tiltak?

Den beste flokken

Blogg - Dag Sjong: Jeg er stolt av å være en del av St. Olav-flokken, men hvordan vil 2013 fortone seg for brukerne?

Forskjellsbehandling for å unngå diskriminering

Blogg - Ingunn Harstad: «Hos oss behandles alle likt». Har dere hørt den kommentaren når en pasient, pårørende eller annet helsepersonell vil gjøre noe som krever en ekstra innsats?  Samtidig tenker vel de fleste at en behandler en toåring og en 70-åring forskjellig? 

Morgendagens kollega

Blogg - Mads Bøhle: Måten sykepleierstudenter blir møtt på når de har praksis, kan være med å forme dem som ferdig utdannede sykepleiere.

Livssynspolitikk på St. Olav

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Regjeringens livssynspolitiske utvalg har lagt fram sin innstilling. På sikt vil det kunne bli færre prester, og flere representanter fra andre religioner og livssyn, lokale forhold tatt i betraktning.   

To gode naboer

Blogg - Nils Kvernmo: Sykehus og universitet, samboere og samarbeidspartnere. Vi trenger sterke fagmiljøer for å utvikle oss, og nå lager vi en felles strategiplan for fremtiden. 

Hver pasient har sin historie

Blogg - Nils Kvernmo: Kreftpasientens vei gjennom helsevesenet kan gjøres bedre enn i dag.

Pasientvenner - hvem er de?

Blogg - Emir Krilic: Vi møter dem i gangen, godt voksne damer og menn som dytter bokvogner fulle av bøker.  Hvem er de, og hva gjør de?

Snakk til meg, og jeg skal si deg hvem du er?

Blogg - Mads Bøhle: Oppmerksomhet på skillet mellom sansing og tolking har betydning for hvordan vi som yrkesutøvere formidler vår kompetanse.

– Men førerkortet mitt får du aldri…

Blogg - Ingrid Castberg: Som behandler er jeg avhengig av å ha et godt forhold til mine pasienter. Forholdet settes ofte på prøve når førerkortet kommer opp som tema.

Hvem, hva, hvor?

Blogg - Bente Jakobsen: Å planlegge familieforøkning ledsages av mange følelser og spørsmål. Hvordan planlegger man et svangerskap når man selv er avhengig av medisiner for å fungere?

Sikre samtaler

Blogg - Nils Kvernmo: Aldri å forvolde skade, er sentralt i all helseetikk. Likevel er virkeligheten en praksis som resulterer i at pasienten noen ganger påføres skade som følge av behandlingen.

En godt bevart hemmelighet?

Blogg - Ingrid Castberg: Psykisk helsevern på Øya? Det finnes det, selv om mange ansatte, pasienter og pårørende ikke er klar over dette.

Helsehjelp til papirløse

Blogg - Ingunn Harstad: Hvordan skal norsk helsevesen foholde seg til papirløse som har behov for hjelp?

Frisk med 1,2 liter sprit

Blogg - Anita Wang Børseth: Ferieturer krever planlegging, også for å unngå ubehagelig sykdomsutbrudd.

Ventetider og sommertider

Blogg - Nils Kvernmo: Ingen sykehus har færre fristbrudd enn St. Olavs Hospital akkurat nå.

Kunnskap bygger helse

Blogg - Nils Kvernmo: Vi har investert i bygg og utstyr i internasjonal toppklasse. Nå må vi skape innhold på samme høye nivå.

Hva er en trønder?

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Hvem har særskilte behov? Er det pasienter med innvandrerbakgrunn, eller helsepersonell med norsk bakgrunn?

Trening gjør mester

Blogg - Nils Kvernmo: Uten pasienten til stede, kan helsepersonell drilles i å utføre avanserte inngrep som gjøres på universitetssykehuset hver uke.

En ubehagelig kontrast

Blogg - Nils Kvernmo: Østmarka har en fantastisk beliggenhet, men med bygninger tilpasset helt andre krav til komfort og arbeidsform enn vi i dag benytter. For meg er det er en ubehagelig kontrast til det vi tilbyr somatiske pasienter.

Datainnsamling i Himalaya

Blogg - Ingunn Harstad: Vi strever oss opp den bratte stien og får øye på et lite jordhus med veranda.  Der står en gruppe kvinner og prater livlig sammen. De har forlatt arbeidet på åkrene for å delta i den store kvinneundersøkelsen. 

Godt arbeid

Blogg - Nils Kvernmo: Det er tid for årsregnskap. En fin anledning for meg til å reflektere over hva som har skjedd – og det som skal skje.

God tur?

Blogg - Dag Sjong: Jeg gledet meg sammen med tusenvis av nordmenn da programmet «Ingen grenser» endelig dukket opp på skjermen igjen. Her skulle man opp bakker og ned bakker, med til dels store og svært forskjellige handikap. Hva kunne jeg lære?

En engel til behag

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Mennesker har trodd mer eller mindre på engler i flere tusen år. Med og uten fjær. Men hvor finner vi egentlig engler?

Guds straff

Blogg - Øyvind Taraldset - Sørensen: Du skal ikke misbruke Guds navn er det noe som heter. Det er faktisk det andre bud.

Hvem skal læres opp i dag?

Blogg - Ingunn Harstad: «Det var ingen som tok seg av meg da jeg var turnuskandidat heller».  Dette var begrunnelsen  vi fikk fra avdelingsoverlegen da vi etterlyste oppfølging og veiledning i turnustiden.

Førjulstid

Blogg Nils Kvernmo: Engasjementet rundt aktiviteter og beslutninger på St. Olav viser at vi arbeider med ting som er veldig viktig for folk.

Juletanker på tampen

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Makt, styrke, liv og sårbarhet. Julen gir også rom for ettertanke og refleksjoner om vår verden.

En kulturendring eller en ny tidsepoke?

Blogg - Anita Wang Børseth: «Nå har vi sprita hender, og noen vasket seg. Snart ser vi ingen ringer, og klokker på vår vei».

Hvordan kan vi bidra?

Blogg - Ingunn Harstad: På landsbygda i Nepal dør 129 av 1000 før fylte fem år. Med felles global helsesatsing kan vi på universitetssykehuset i Midt-Norge bidra til økt overlevelse og bredere kompetanse i land som trenger vår hjelp.

Legemiddelindustri - farvel eller på gjensyn?

Blogg - Magnus Strømmen: Vi opplever nå et dramatisk fall i antall industri-initierte legemiddelstudier som er lagt til norske sykehus. Er dette en utvikling vi ønsker?

Pasientsikkerhet og krenkelser

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Så lenge pasienten blir frisk, så får det være bra nok?

Om å INNFRI

Blogg - Nils Kvernmo: TV2 – nyhetene hadde for en tid tilbake et innslag under overskriften sykehusinfeksjoner koster milliardbeløp. Det viser at vi må arbeide systematisk for ikke å påføre pasienter unødig skade i utøvelsen av vår gjerning.

Kroppen i krig

Blogg - Joseph Dennis: I Norge utføres omtrent 3000 overvektsoperasjoner hvert år. Noen av disse opplever dessverre komplikasjoner.

Hvor er pasienten?

Blogg - Ingunn Harstad: Møte mellom pasienter med et annet språk og kultur og helsevesenet byr på utfordringer. Er våre systemer for innkallinger og oppmøte for kompliserte? Kan vi forbedre våre rutiner med tanke på pasientene som skal bruke dem?

Hvordan står det til?

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Filosofen Øyvind Kvalnes sier i sin bok «Se gorillaen! Etikk i arbeid» at vi jevnlig burde stoppe opp og tenke gjennom hva vi holder på med, om våre handlinger er i samsvar med det vi tror på. Han sier at enhver organisasjon trenger medarbeider som tør å si fra.

Ta vare på viljen til samhold

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Innbyggerne i Norge har kommet nærmere hverandre de siste ukene, og vi er blitt mer bevisst på hvilke verdier vi bygger vårt samfunn på

På'n igjen

Blogg - Stig Slørdahl: Denne uka har jeg tatt i mot 120 nye medisinerstudenter og over 40 utviklingsstudenter fra hele verden. Neste uke skal jeg ta i mot 101 nye masterstudenter. Det er utrolig kjekt å møte nye studenter og vite at vi skal bidra til at de får den kunnskapen, de holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å gå ut i helsetjenesten.

Kulturhelse

Blogg - Stig Slørdahl: For egen del opplever jeg at kulturopplevelser som konserter, litteratur og teater, bidrar til at jeg lettere møter hverdagens utfordringer. Jeg bidrar til egen helse og bygger det jeg vil kalle kulturhelse.

Jeg fant, jeg fant

Blogg - Emir Krilic: «Jeg fant, jeg fant» ropte Askeladden i eventyret, der han fant tilsynelatende uvesentlige ting som senere viste seg å være nyttige. Fortellingen viser at alt er mer enn det vi ser, ikke minst når det gjelder mennesker.

Prestetjenesten for alle?

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: En venn spurte meg en gang hva en sykehusprest gjør. Jeg svarte at vi går rundt og forteller pasientene at de må omvende seg så fort som mulig så de ikke skal gå fortapt.

Sommertid på sykehus

Blogg - Nils Kvernmo: …er en utfordring. Og for å være best mulig forberedt, starter planleggingen av neste års sommer allerede til høsten.

Stoltenbergs vaksinemillioner

Blogg - Ingunn Harstad: Regjeringen dobler støtten til den globale vaksinasjonsalliansen. Vel og bra, men de bør også satse på prosjekter som er mer langvarige og mer kompliserte.

Nyutdannet lege og klar til innsats

Blogg - Stig Slørdahl: Denne uka får 122 nye leger vitnemålet sitt ved NTNU. Jeg får samtidig gleden av å ønske disse legene lykke til og si noen ord til dem og til stolte foreldre og partnere samt andre som har møtt opp. I noen familier er dette den første legen, mens i andre familier er det en tradisjon at flere blir leger.

Framtidens legeutdanning

Blogg - Stig Slørdahl: Vi som sitter med ansvaret for å utdanne framtidens leger ønsker at den utdanningen vi gir er framtidsrettet og tilpasset den virkeligheten som de unge legene møter i helsetjenesten.

Haggada fra Sarajevo - en bok som gir håp

Blogg - Emir Krilic: Det nærmeste museet til St. Olav Hospital er Jødisk museum, mindre en ti minutters gange fra sykehuset. Dessverre er det få som har tid nok eller interesse for et besøk.

Tre minutter i operaen

Blogg - Stig Slørdahl: Fortsatt er grunnpilaren i norsk helsetjeneste møtet mellom legen og den enkelte pasient og det som skjer og formidles i dette møtet. Derfor vektlegger vi i dag enda mer trening i kommunikasjonsferdigheter enn tidligere.

Fra skattelister til helselister?

Blogg - Marthe Risan: Helse- og omsorgsministeren ber kommunene skaffe seg full oversikt over innbyggernes helse. Hvorfor ikke legge informasjon om vekt og helsetilstand søkbart for alle på nettet?

Uff da!

Blogg - Stig Slørdahl: Jeg ble nesten deprimert over forslaget om innføring av små driftsmidler til aktive forskere og hvordan dette skulle håndteres

St. Olav og omdømme

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Det har vært en del avisoppslag om St. Olav det siste halvåret. Ikke alt har vært like positivt. Da oppstår det en bekymring for sykehusets omdømme. Men er nå egentlig omdømme et ord som passer om et sykehus?

Fra deltid til heltid på St. Olav

Blogg - Nils Kvernmo: 3200 deltidsansatte på sykehuset ble i en intern kartlegging nylig spurt om sin arbeidssituasjon, og nær halvparten av de som svarte ønsker en høyere stillingsandel. Dette er resultater jeg vil følge opp.

Fra forskning til pasientbehandling

Blogg - Stig Slørdahl: Det høres kanskje enkelt ut å få omgjort resultatene av medisinsk forskning til ny klinisk praksis. Virkeligheten er ofte en annen

Minoritetshelse

Blogg - Ingunn Harstad: Minoritetshelse, migrasjonshelse eller immigranthelse er ikke hverdagsord i norsk helsevesen. Vanligvis er det heller ventelister, overbelegg og økonomistyring som blir diskutert.

Nettverk for studiesykepleiere

Blogg - Magnus Strømmen: Sykepleiere som er kjent med forskningens do´s and dont´s kan være en avgjørende faktor for vellykket gjennomføring av kliniske studier. Vi kaller de mest erfarne gjerne studiesykepleiere. Er du en av dem?

Fremmer vi samhandling?

Blogg - Nils Kvernmo: Bedre samhandling er den største muligheten til forbedring i helsevesenet, men har vi en organisasjon som fremmer samhandling?

Valgdag

Blogg - Stig Slørdahl:  I dag har 36 prosent av den norske befolkningen mellom 26-64 år høyere utdanning og det gjør at Norge er et av landene i verden med høyest utdanningsnivå.

Tuberkulose er ikke glemt

Blogg - Ingunn Harstad: Alle verdens medisinske problemer banker på vår dør, enten det er hos personer fra andre land som bosetter seg her, eller det er nordmenn som tar med seg sykdommer hjem fra sine mange eksotiske opphold utenlands.

Brennpunkt helse

Blogg - Stig Slørdahl: Det er utenkelig at organiseringen av helsetjenesten kan frikobles fra politisk styring. Det er få saker som opptar befolkningen mer enn at de skal ha en god og trygg helsetjeneste.

Hvem har skylda?

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Det er ikke alltid så morsomt å få skylda, og spesielt ikke for det vi ikke har ansvar for.

Hva er Arbeidsmiljøloven verd?

Blogg - Nils Kvernmo: Det er spørsmålet myndighetene stiller i kjølvannet av Adecco-avsløringene. Legeforeningen reiste nylig de samme problemstillingene i en kronikk i Adresseavisen, hvor de hevder at St. Olavs Hospital ikke tar Arbeidsmiljøloven på alvor.

Skremmende vår i vente?

Blogg - Marthe Risan: Jeg er lei snø og kulde, og lengter etter sol og varme. Likevel er jeg ikke sikker på om jeg vil at våren skal komme.

Samfunnsoppdraget

Blogg - Stig Slørdahl: Et universitet har et spesielt ansvar for å sikre langsiktig grunnleggende forskning og forskningsbasert utdanning. Et samfunn er ikke bærekraftig uten at vi stadig finner nye løsninger på de utfordringene som vi står overfor og det krever forskning.

Trenger man en kulturkonsulent?

Blogg - Emir Krilic: Rundt ti prosent av alle pasienter ved St. Olav er pasienter med en annen kulturell bakgrunn enn etniske nordmenn. Vi behøver en tilpasset tilnærming til disse.

Hva er resultatet for 2010?

Blogg - Nils Kvernmo: Det viktigste i vårt sykehus er pasientbehandling, forskning og utdanning. Økonomi og struktur er kun rammebetingelser.  

Verdens vakreste laboratorium

Blogg - Stig Slørdahl: Tenk deg å ha en isbre som klasserom i minus 27 grader etter å ha kjørt ut til den på snøscooter.

Best på ski eller i forskning?

Blogg - Stig Slørdahl: Når det kommer til forskning så konkurrerer vi ikke med noen få utvalgte land, men med gode forskningsmiljøer over hele verden. I motsetning til i jaktstart på ski så nytter det ikke å legge seg bak i feltet å vente på riktig tidspunkt for å avansere.

Festen på Stiklestad

Blogg - Stig Slørdahl: Jeg er utrolig stolt over det arbeidet Jostein Holmen og medarbeidere har fått til gjennom tre store helseundersøkelser (HUNT), men også over hvordan befolkningen i Nord-Trøndelag har bidratt til ny kunnskap.

Ødeleggelsesvåpenet

Blogg - Joseph Dennis: Tobakk dreper tilsammen 5,7 millioner mennesker hvert år, og den ødelegger 21 prosent av den norske befolkningen.

Lønner det seg å satse på medisinsk forskning?

Blogg - Stig Slørdahl: Vanligvis skriver jeg om nye ting. Denne gangen skal jeg skrive om en rapport som er vel to år gammel, men som allikevel er viktig. Lønner det seg å satse på medisinsk forskning?

I trygge hender

Blogg - Nils Kvernmo: Jeg ønsker at St. Olav skal strekke seg lenger enn det vi forplikter oss til i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen i norsk helsetjeneste.

Hva er verdiene verdt?

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: St. Olavs Hospital holder seg med fire kjerneverdier. Det er helhet, respekt, likeverd og medbestemmelse. Hva så?

Fra Marine Hospital Service til NIH

Blogg - Stig Slørdahl: Det er ingen tvil om at NIH er verdens største bidragsyter til medisinsk forskning. Det startet med beskjedne fire millioner dollar i 1947, økte til 100 millioner i 1957, en milliard i 1974 og nærmere 32 milliarder i dag.

En herlig plass for en indre reise

Blogg - Mads Bøhle: Mange ganger lurer jeg på hvordan pårørende og pasienter har det på sin indre reiser når de er på sykehus. Får de anledning til å flykte inn i tankene, nyte stillheten og nyte sin egen tilstedeværelse i hverdagen?

Kan de snakke med pasientene?

Blogg - Stig Slørdahl: Kommunikasjonstrening er viktig og vi ønsker ikke å være dårligere enn de beste fakultetene internasjonalt.

Ledelse, ledelse, ledelse

Blogg - Stig Slørdahl: Hvert år i januar samles alle lederne ved NTNU på Røros. Det er alltid spennende å treffe ledere fra andre fakultet og ikke minst mulighetene til å diskutere viktige veivalg for institusjonen vår.

Ønsker oss ikke tilbake

Blogg - Nils Kvernmo: Høyblokka på Øya er i ferd med å forsvinne. Det som tidligere var blant byens viktigste bygninger, er nå en betonghaug.

Gi oss oppskriften, Jens!

Blogg - Marthe Risan: Glasur og pynt er ikke nok. Det trengs en oppskrift når man skal bake. Kanskje må man også knuse noen egg?

NorBC

Blogg - Stig Slørdahl: Forskningen er blitt litt lik idretten ved at utenlandske institusjoner prøver å «kjøpe opp» de beste forskerne. Derfor er det viktig å etablere sentre som The Norwegian Brain Centre (NorBC).

«Hvorfor hater muslimer kristne?»

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Slik lød forhåndsomtalen til NRK P2-programmet Verdibørsen lørdag 9. januar. En tabloid forhåndsomtale av et program som setter fokus på verdispørsmål. Selve programmet gir heldigvis et noe mer nyansert inntrykk.

Vi må øve mye

Blogg - Nils Kvernmo: Ulykker er dessverre en del av hverdagen. De kommer plutselig og kan ramme hvem som helst. Mennesker rundt oss kan bli berørt, og vår egen organisasjon kan bli satt på prøve.

Hvilke helsearbeidere trenger vi?

Blogg - Stig Slørdahl: Til sammen utdannes det på verdensbasis over en million leger, sykepleiere, jordmødre og spesialister i offentlig helsearbeid årlig. Er utdanningene til disse helsearbeiderne i samsvar med pasientenes og befolkningenes behov for helsetjeneste?

Forskningsposten – nytt tilbud til forskere

Blogg - Magnus Strømmen: Om få dager åpner Forskningsposten. Endelig har vi i Midt-Norge fått vår egen kliniske forskningspost, en enhet som tilbyr infrastruktur for klinisk forskning. Kom innom og se selv på Åpen dag 10. januar klokken 13.00 til 16.00.

Kan barn bli psykisk syke?

Blogg - Anne Karen Bakken: Vi snakker ofte om syk og frisk som om skillet er klart, selv om de fleste vil ha opplevd glidende overganger uten objektiv sannhet.

Nullvisjonen

Blogg - Anita Wang Børseth: Vi har akkurat forlatt 2010, og i hodet mitt surrer tanker om det nye året som så vidt har kommet i gang. Hvordan skal vi nå alle ansatte i forhold til håndhygiene i 2011?

Santa Jebsen is coming to town

Blogg - Stig Slørdahl: Jeg begynte umiddelbart å nynne på «Santa Claus is coming to town» da jeg skrev dette innlegget.

Kvaliteten i hverdagen

Blogg - Nils Kvernmo: Kvaliteten på St. Olavs Hospital vises frem i arbeidet som dyktige ansatte legger ned hver eneste dag, året rundt.

Julefred?

Blogg - Øyvind T. Sørensen: Julefeiringen er en mulighet for mellommenneskelig forbrødring, forsøstring og forståelse.

De vanskelige valgene

Blogg - Stig Slørdahl: Det vil alltid være et gap mellom behov og tilgjengelige ressurser i helsetjenesten. Uansett hvor mye penger helsetjenesten disponerer, vil det alltid være en mulighet til å bruke mer penger på ulike behandlinger og prosedyrer. Derfor må vi foreta prioriteringer.

Åpenhet til besvær

Blogg - Anne Berit Lund: Det er ikke sosiale medier som Facebook og Twitter jeg snakker om, selv om dette også kan være et besværlig område for mange. Nei, akkurat nå tenker jeg på arbeidsstasjoner, skranker og ekspedisjoner.

Ta vare på hjertet!

Blogg - Joseph Dennis: Hvert år dør omtrent 17 millioner mennesker av hjertetrøbbel globalt. Halvparten kunne vært unngått.

En grønn sak

Beregningene for å bygge Kunnskapssenteret som et passivhus viser at vi kan spare energi som tilsvarer forbruket til 100 husstander. Når energiforbruket i bygninger utgjør 40 prosent av landets energibruk, er et slikt prosjekt absolutt å vise miljø- og samfunnsansvar.

Nordmann i Damaskus

Før oppstart på studier i Damaskus, er det obligatorisk HIV-test for utenlandske studenter. Det kunne vært interessant å vite begrunnelsen for dette, og jeg burde kanskje spurt da jeg stakk innom det medisinske fakultet ved universitetet i en by langt fra Trondheim på flere måter.

Helsefremmende livsstil som medisin

Den norske staten bruker uproporsjonalt mye penger på å behandle i stedet for å forebygge, og det er et samfunnsproblem i et rikt land som Norge.

Blogger blant kommunikasjonsfolk

Blogg - Stig Slørdahl: Fordelen med å være blogger, er at jeg har mulighet til å kommentere dagsaktuelle problemstillinger innen forskning, høyere utdanning og helse.

Et frampeik om en enda bedre helsetjeneste

Blogg - Stig Slørdahl: Medisinsk forskning er avhengig av mange ulike yrkesgrupper og utdanninger – det finnes knapt mer tverrfaglige miljøer i forskningen, men vi vil ikke lykkes med undervisningen og forskningen hvis vi ikke har leger med på laget.

Om overvekt og fedme – og sterke meninger!

Blogg - Magnus Strømmen: Man har ikke fedme, man er feit, blogget Kari Jaquesson. Debatten som fulgte mener enkelte er bortkastet – overvekt dreier seg jo kun om energi inn og ut. Men forenklingene skaper også sår.

Behandling eller livet

Blogg - Marthe Risan: Hvor langt er et liv? Skal vi la sykehuset bestemme?

Informert samtykke til behandling

Blogg - Stig Slørdahl: Det bør opprettes kvalitetsregistere slik at vi kan dokumentere hvilken behandling den enkelte pasient får. I Sverige har de hatt suksess med denne oppskriften.

Hvor jobber du?

Blogg - Magnus Strømmen: I løpet av to måneder, demonstrerte 47 St. Olav-forskere hele 18 ulike skrivemåter for det offisielle sykehusnavnet vårt. Kanskje tiden er moden for å revidere det?

Universitet uten medisin

Blogg - Stig Slørdahl: Vi arbeider for å integrere virksomheten ved St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU mest mulig, men innenfor rammen av to ulike institusjoner. Det bør være mulig siden vi har felles eier, Staten, men vi trenger kompetansen og styrken til både Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Ti bud for en bedre helse

Blogg - Joseph Dennis: I en verden der alt tilsynelatende er mulig, møter vi forvirrende historier om helse og spesielt vektproblematikken. Kanskje trenger vi mennesker nye Ti bud for å holde riktig kurs?

Kan du lære meg hvordan dere løftet i flokk?

Blogg - Mads Bøhle: Hvorfor skal vi alltid hige etter det som ikke gir mening? Alt det vi strever for kan fort bli til ingen nytte. Vi føler håpløsheten for alt det arbeidet vi la ned og var så stolte over, svinner hen. Hvordan kan pengenes betydning få oss til så raskt å miste mot og arbeidslyst?

Den gylne flerkulturelle regel

Blogg - Øyvind Brastein: Hva som er rett og galt kan være svært forskjellig fra religion til religion og fra kultur til kultur. I vårt etter hvert flerkulturelle samfunn, som også har gjort sin inntreden på sykehuset, må vi være bevisst på hva vi som etniske norske sier og gjør i møte med medmennesker fra fremmede kulturer og religioner.

Har St. Olavs Hospital produsert deg?

Blogg - Marthe Risan: St. Olavs Hospital sier de driver produksjon, og i stor stil. Men hva er det egentlig de produserer?

Fedmeplaneten

Blogg - Joseph Dennis: Overvekt og fedme følger den økonomiske utviklingen. Den økonomiske krisen på Cuba, halverte fedmeproblematikken i landet.

Alle vil bli sett. Kven skal sjå?

Blogg - Ingebrigt Røen: Det er viktig å bli sett. Visst er det så. Det er knapt noko uttrykk eg høyrer oftare enn dette, at det er viktig å bli sett.

Å bli tatt i mot

Blogg - Øyvind T. Sørensen: Frykten for avvisning er kanskje det mest grunnleggende av alt vi frykter. Å bli tatt i mot handler om å bli inkludert, være en del av et fellesskap; en familie, en arbeidsplass, et samfunn.

Nytt flott sykehus og høyt under taket - alt bra?

Blogg - Turid N. Almvik og Hanne Torbergsen: Befolkningen i Midt-Norge har fått en nytt og flott sykehus med stor høyde under taket. Og vi som jobber ved St. Olavs Hospital har flyttet inn i nye og flotte lokaler. Da er vel alt bra?

Kvalitet på dagsorden

Blogg - Nils Kvernmo: Media har de siste månedene gitt kvalitetssvikt i sykehus stor oppmerksomhet.

Et slags klinisk ferieblikk

Blogg - Magnus Strømmen: Tar du jobben med deg på ferie? Selv om de fleste lar jobbrelaterte problemstillinger ligge for noen uker, pakker vi likevel gjerne våre kliniske perspektiver i kofferten.

Har vi råd til dårlig håndhygiene?

Blogg - Anita Wang Børseth: 41 prosent av ansatte ved St. Olavs Hospital følger ikke nasjonale anbefalinger og interne krav for håndhygiene ved sykehuset. Hvorfor er det slik?

Tillit og troverdighet

Blogg - Øyvind T. Sørensen: Går det an å leve uten tillit? Sikkert, men jeg tror ikke det er noe morsomt.

Frihet, rettssikkerhet og overvåkning

Blogg - Knut Hermstad: Bak den offisielle fasaden av åpenhet og toleranse finnes det en virkelighet som heller ikke frihetselskende nordmenn bør lukke øynene for. Det gjelder spørsmålet om hvilke fullmakter vi skal gi til myndigheter og hemmelige tjenester som kunne tenkes å ha interesse av å overvåke borgernes privatliv.

Psykiatri og somatikk

Blogg - Øyvind Brastein: Personlig er jeg en ihuga tilhenger av evidensbasert skolemedisin, men har vi likevel noe å lære av alternativbevegelsen som etterlyser en helhetstenkning i medisinsk behandling?

Hva betyr St. Olavs omdømme?

Blogg - Nils Kvernmo: St. Olav får ros for å ha kontroll på økonomien. Samtidig har vi fortsatt problemer med tillitsforholdet til befolkningen på andre viktige områder.

Tom for fornuftige ideer?

Blogg - Anne Berit Lund: De senere år har organisasjonen vår vært gjennom stadige omorganiseringer og nedbemanninger. Hver gang en prosess settes i gang er vi like bekymret og stiller det samme spørsmålet; når er det nok?

Lokalsykehus eller ikke lokalsykehus?

Blogg - Marthe Risan: Helsepolitikk er for viktig til at det kan overlates til værhaner.

Botsøvelser etter bryllupsmiddag

Blogg - Magnus Strømmen: En overdådig bryllupsmiddag følger dessverre de allmenne prinsipper for forbrenning når den inneholder 2767 kalorier.

De magiske minuttene med barna

Blogg - Mads Bøhle: Det å skape et magisk minutt med en god opplevelse hos noen som har det trasig og leit, fremkalle smil og latter - det er det som har blitt viktig for meg.

Homo Interneticus – den nye helsepasienten

Blogg - Joseph Dennis: Dagens virtuelle revolusjon gjelder ikke bare for enkeltmennesker. Det gjelder også helsepersonells måte å jobbe på.

Når er det nok?

Blogg - Nils Kvernmo: Vi har satt en grense for hva som er nok omstilling i år, men vet vi hvor grensen går for hva som er nok i årene som kommer? Det vil jeg finne svar på.

Hevnen er søt

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Hva er det som gjør hevnen så attraktiv? At vi kan fantasere om den, kanskje planlegge å ramme andre slik at det svir skikkelig?

Ikke tilfeldig, men bevisst sykepleie

Blogg - Turid N. Almvik og Hanne Torbergsen: Det å være profesjonell handler om å tenke igjennom det en gjør, og at vi bruker de kunnskaper og erfaringer vi har til refleksjon og handling. Utfordringen ligger i å knytte erfaring og kunnskap sammen. Det er da man blir en trygg, dyktig og profesjonell sykepleier.

Den kompliserte epidemien

Blogg - Joseph Dennis: Vi forbrenner omtrent 1000 kilokalorier (kcal) mindre energi per dag i moderne tider, enn vi gjorde for 100 år siden. Dette tilsvarer en gåtur på 16 kilometer.

De – et lite ord med stor innflytelse

Blogg - Ane Kristin Koller Sundnes: Ord er ikke bare ord. Det er ordene våre som bestemmer hvordan vi ser på virkeligheten.

Smittsomme tanker

Blogg - Anita Wang Børseth: Nye smittsomme sykdommer eller utbrudd av omgangssyke, vil alltid gi utfordringer hos helsepersonell som skal håndtere syke mennesker. Opplæring og forberedelse av helsepersonell er nødvendig for at de skal kunne mestre slike situasjoner. 

Folk trenger hus, hus trenger folk

Blogg - Øyvind Brastein: Nytt sykehus med flotte bygg og moderne utstyr er viktig og nødvendig, men ikke nok. Det må fylles med mennesker og menneskelig varme.

Gitt dagens inntektssystem, er fete pasienter god nok butikk?

Blogg - Magnus Strømmen: Vi er gjerne litt ukomfortable med tanken på at det er butikk vi driver. Like fordømt er vi fanget i kjøpmannens logikk om at varene våre har en pris. Problemet er at vi ikke priser varene selv. Og det gir slike groteske uttrykk som at noen klinikere blir helt verdiløse.

Norge er best

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Det er nå 16 år siden Gro Harlem Brundtland sa det alle nordmenn vet: Det er typisk norsk å være god. Og siden har vi vel bare blitt bedre. Egentlig.

Brevvenn med sykehuset?

Blogg - Marthe Risan: Å få brev fra St. Olav kan være interessant lesning. Hva er det egentlig de vil fortelle meg?

Vil du endre din livsstil? Tenk S.M.A.R.T.

Blogg - Joseph Dennis: Motivasjon er et vanskelig tema. Det preger oss i alt vi gjør, fra privatlivet til jobbrelaterte situasjoner. I de aller fleste tilfellene er vi lite motiverte til å gjøre det vi vet vi egentlig bør gjøre. Men hvordan kan vi øke motivasjonen?

Fra fjøsnisse til trivselssykepleier

Blogg - Mads Bøhle: Som hedmarking er jeg som poteten og kan brukes til så mangt. Rundt juletider er jeg fjøsnisse, og ellers i året er jeg hallingdanser, barnesykepleier ved Barn Intensiv og selvutnevnt trivselssykepleier ved Barn 4, avdeling for kreft og blodsykdommer her ved St. Olav.

Blir vi verdsatt?

Blogg - Randi Salvesen: Denne uken har jeg latt meg provosere av tvungen lønnsnemnd og den avblåste sykepleierstreiken. Men hvorfor skulle jeg egentlig la meg provosere av det?

God til mye, men ikke til alt. Gjør det noe?

Blogg - Turid N. Almvik og Hanne Torbergsen: For å kunne anerkjenne andre, må man først anerkjenne seg selv. Dette kan man få hjelp til å lære i veiledning.

Er du en rettighetspasient?

Blogg - Marthe Risan: Har du hørt uttrykket rettighetspasient? Vet du hva det betyr? Jeg vil tro du ikke er alene om å være usikker.

Minoriteter mer utsatt for livsstilsykdommer

Blogg - Joseph Dennis: Ikke vestlige innvandrere som flytter til Europa, har 19 ganger større sjanse for å bli overvektige.

Hvor er sikkerheten?

Blogg - Roald Hammer: Alle er opptatt av sikkerhet. I hvert fall de gangene den ikke er der og de gangene den ikke fungerer. Ellers kan det vel være det samme?

Jordskjelvkatastrofen på Haiti - hvorfor reiser vi ikke?

Blogg - Håkon Gammelsæter: Forrige uke jobbet vi intensivt for å rekruttere og utruste et helseteam fra St. Olavs Hospital. Teamet skulle etter planen reise til Haiti for å bidra under redningsarbeidet etter jordskjelvkatastrofen.

I landet mellom alt og ingenting

Blogg - Øyvind Brastein: Man trenger ikke være spesielt intellektuelt begavet for å forstå at mennesket er et forsvinnende lite vesen.

2010: Annulus horribilis for St. Olavs Hospital?

Blogg - Randi Salvesen: Jeg går for tiden rundt og ønsker alle et godt nytt år. Noen av mine medarbeidere ser rart på meg. Godt år? Vet du ikke at 2010 skal bli det verste året i sykehusets historie – økonomisk sett?

Bare det beste er godt nok…

Blogg - Knut Hermstad: Av og til utsettes mennesker for hendelser som er så alvorlige at vi ikke kan la være å gjøre noe for dem. Jeg tror voldtekt og seksuelle overgrep hører til her.

Hvem verdsetter hva?

Blogg - Turid N. Almvik og Hanne Torbergsen: Flere sykepleiere som går i veiledning gir uttrykk for at de ikke blir sett og hørt nok av sine ledere. De føler at den jobben de gjør ikke blir verdsatt. Det er fra pasientene de får positive tilbakemeldinger.

Glem ikke respekten

Blogg - Anne Berit Lund: En medarbeider stilte en gang spørsmål om kjerneverdiene våre også gjelder for ansatte, eller om de var forbeholdt pasienter og pårørende. Jeg velger å tro at vedkommende ikke mente det slik det lett kunne oppfattes, men en nagende uro kom snikende.

Er slankepiller ribbas nye tilbehør?

Blogg - Magnus Strømmen: I et overflodssamfunn som vårt har spisekonkurranser blitt underholdning. Et googlesøk på eating contest gir hele 28 millioner treff og YouTube er full av vitnesbyrd om folk som stapper kjeften full for penger og misforstått heder.

Tilgivelse og sinne

Blogg - Øyvind T. Sørensen: Sinne er i bunn og grunn en konstruktiv følelse. Den hjelper oss til å sette grenser og si fra når det er noe vi ikke vil. Slik sett er sinne en beskyttelse mot krenkelser.

Juleberedskap

Blogg - Julehøytiden er rett rundt hjørnet. Men i sengeavdelinger, på operasjonsstuer og laboratorier er det aktivitet også i julen.

Sykefravær på kryss og tvers

Blogg - Joseph Dennis: Utviklingen i avanserte medisinsk teknologi og medisinsk kunnskap gir oss flere behandlingsmuligheter enn hva som ansees å være normalt, økonomisk og etisk forsvarlig.

Nytt år, nye muligheter

Blogg - Marthe Risan: Jula nærmer seg med stormskritt, og det er hektiske dager for alle. I år har kanskje svineinfluensaen ført til at juleforberedelsene har tatt litt lengre tid enn planlagt for flere enn meg? Men straks er det julaften, og jula kommer enten man vil eller ikke.

Veiledning - hva er det?

Blogg - Turid Almvik og Hanne Torbergsen: Etter den forrige bloggen vår om mer helse i veiledning, har vi fått mange kommentarer og noen spørsmål. Et av spørsmålene har vært om hva veiledning er, og hvordan det foregår.

Omstilling eller nedskjæring?

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Kunder eller pasienter? Fabrikk eller sykehus? Det er mange ordpar som dukker opp i disse nedskjærings- eller omstillingstider. Språk er viktig. Ved hjelp av språk kan man skape virkelighet.

Mer helse i faglig veiledning

Blogg - Turid N. Almvik og Hanne Torbergsen: Sykepleiere og annet helsepersonell kan gjennom deltagelse i faglig veiledning bedre forståelsen for faget og videreutvikle sine handlingsmåter som fagpersoner.

Kolleger tar vare på hverandre, men tar vi vare på lederne?

Blogg - Anne Berit Lund: Ansatte sier at hadde det ikke vært for arbeidsmiljøet så hadde de ikke orket mer. Kolleger trer støttende til nå det butter i mot, på den ene eller den andre måten. Uansett hva arbeidsdagen bringer har de hverandre.

Pårørende – en utfordring eller ressurs?

Blogg - Randi Salvesen: Når barn legges inn på sykehus, er det ikke bare barnet som legges inn. De fleste barn har med seg minst en pårørende. De pårørende skal også ivaretas, og det kan by på utfordringer når vi samtidig skal ha vår fulle oppmerksomhet overfor det syke barnet.

Seksualitet og helse

Blogg - Knut Hermstad: Et godt seksualliv har betydning for menneskers helse og livslengde. Det viser forskning publisert i forbindelse med Verdenskongressen for Seksuell Helse i Göteborg i juni i år.

Så er den her igjen

Blogg - Øyvind Brastein: Adventstiden blir ofte betegnet som en tid da vår umoral slippes løs og våre dårligste egenskaper gis frie tøyler.

Frustrert? Det er bare fornavnet

Blogg - Anne Berit Lund: Vi sparer og sparer. De senere år har vi gjort store endringer i organisasjonen. Nedbemanning og omorganisering. Vi tar i bruk ny teknologi, vi får stadig nye behandlingsformer og nye medisiner, stadig flere pasienter trenger hjelp.

Influensapandemien, hva skjer a?

Blogg - Håkon Gammelsæter: Det har vært mye fokus på influensa i det siste og det er på tide med en oppsummering av situasjonen her på St. Olavs Hospital. Noen lurer kanskje på om pandemien i det hele tatt har vært merkbar på et stort sykehus som vårt?

Hva skal stå på dagsorden?

Blogg - Anne Berit Lund: Min påstand er at etikk og HMS er avgjørende for kvalitet. Ved å fokusere på disse områder vil medarbeiderne bevisstgjøres i sentrale spørsmål knyttet til tema og således kunne øke sine forutsetninger for å yte bedre kvalitet. Vi trenger faktisk å reflektere over hvordan vi virker på andre.

Husk at pasienter også er mennesker

Blogg - Marthe Risan: Ved norske sykehus er man flinke til å behandle pasienter, og menneskeliv reddes hver eneste dag. Men er sykehusene like flinke til å behandle pasientene som mennesker?

Vi må se andre veier

Blogg - Joseph Dennis: «Det er mye viktigere å vite hva slags pasient som har en sykdom, enn å vite hva slags sykdom en pasient har», sa William Osler. Livsstilsmedisin kan hjelpe flere som sliter med livsstilssykdommer.

Hva skal vi med verdiene?

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Verdier handler om kulturbygging. De handler om hva slags arbeidsplass vi ønsker å ha. Men først og fremst handler det om hvordan vi framstår overfor dem som er avhengig av våre tjenester.

Balansekunst

Blogg - Anne Berit Lund: Et godt arbeidsmiljø krever at alle bidrar. Ingen kan lene seg tilbake og si at dette ikke angår meg. Ikke ledere, ikke arbeidstakere. Men det er en krevende balansegang.

Hvem bestemmer hva som er god livskvalitet?

Blogg - Randi Salvesen: På Barn intensiv har vi både akutt kritisk syke, kronisk syke og nyopererte barn. Mange forbinder en intensivavdeling med hektisk aktivitet og en hårfin balanse mellom liv og død. Det er det også, men en intensivavdeling er nok mer sammensatt enn det.

Hvor lenge slår et hjerte?

Blogg - Ane Kristin Koller Sundnes: Hvor lenge slår et hjerte? Det er et rart spørsmål. Hvor lenge slår et hjerte? Hvor fort går tiden? Hvor høyt er et hus?

Hørt det før?

Blogg - Marthe Risan: Ventelistene skal ned – mer penger til sykehusene. Soria Moria II er presentert, og Statsbudsjettet er lagt fram. Løftene er mange, også for helsevesenet.

Influensavaksine – skal, skal ikke?

Blogg - Håkon Gammelsæter: Dilemmaet når flere av oss i disse dager. Skal vi ta vaksinen mot svineinfluensa, eller skal vi ikke? Hva velger du?

Vi er alle mennesker

Blogg - Øyvind Brastein: Når jeg, på min fritid og gjerne i festlig lag, kommer i snakk med folk jeg ikke kjenner så veldig godt fra før blir det gjerne en del «small talk» om vær og vind, om alt og ingenting. Litt ute i samtalen får jeg noen ganger spørsmålet: «Hva driver du med da?»

Uerkjent makt på St.Olav

Blogg - Ingebrigt Røen: Eg fylgde ei venninne og dyktig kollega til innleggjing i psykiatrien for nokre år sidan. Det er skremmande i seg sjøl å skulle overgje livet sitt til andre.

Beredskap, et personlig ansvar?

Blogg - Håkon Gammelsæter: Heldigvis har det blitt et økt fokus på beredskap i de seinere år. Ulike hendelser både i Norge og ellers i verden ser ut til å ha ført til at det snakkes mer om risikovurderinger, beredskapsanalyser, kriseledelse og andre beredskapsrelaterte tema.

Personalet og lidelsen

Blogg - Anne Hirsch: Ved store kriser i livet, i sykdom og når døden nærmer seg, trenger vi hjelp. Vi trenger profesjonelle hjelpere som kan sitt fag og vi trenger å bli møtt med forståelse og vennlighet.

Kjære Bjarne Håkon Hanssen

Blogg - Marthe Risan: Jeg retter dette direkte til deg, «samhandlingsreformens far». Du har fått meg til å lure. Jeg sitter med mange spørsmål om reformen din, og ikke minst en del bekymringer.

Definisjonsmakt

Blogg - Øyvind Taraldset Sørensen: Hvem definerer virkeligheten? Hvem bestemmer hva som gjelder?

Dette gjør meg stolt

Blogg - Randi Salvesen: Barneintensiv i Trondheim? Ja, tenk – endelig, den 1. september 2009 åpnet Barn intensiv på St. Olav for å kunne ta imot alle kritisk syke barn, også de som har behov for avansert intensivbehandling. Nå skal alle syke barn samles i samme hus – her i Barne- og ungdomsklinikken.

God vakt med smartere jobbing!?

Blogg - Anne Berit Lund: Hovedverneombudet skal være en pådriver til godt arbeidsmiljø. Men hovedverneombudet er også en slags vaktbikkje som skal si fra når noe ikke er som det skal. Samtidig er jeg klar på at jeg også skal være en pådriver i positiv forstand.

Influensa og datakrasj

Blogg - Håkon Gammelsæter: Hva har nå disse begrepene med hverandre å gjøre? Jo, det er de to sakene som har tatt all min tid som beredskapsleder ved St. Olavs Hospital de siste ukene.

Elle, melle...

Blogg - Marthe Risan: Kreftpasienter eller syke eldre? Hvem skal ha førsterett til behandling? Når sykehusøkonomien er presset, må noen grupper prioriteres – og noen prioriteres bort.

Følg St. Olavs Hospital:

Facebook

Twitter

Vimeo

Flickr

Blogg


RSS nyheter fra St. Olav Hospital RSS-feed

Abonner på nyheter

Har du tips? Ta kontakt: kommunikasjon@stolav.no

 
Redaksjonen består av kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset.

Ansvarlig redaktør:
Kommunikasjonsdirektør
Marit Kvikne

 
Diskuter gjerne nyheter og bloggposter, men sett deg inn i våre retningslinjer på forhånd.

 
Leter du etter bilder av og fra sykehuset? Sjekk ut vår konto på Flickr:
www.flickr.com