Hopp til hovedinnhold
For fagfolk i og utenfor St. Olavs Hospital

Behandlingstjenester og kompetansetjenester

Nasjonale behandlingstjenester

  • Fostermedisin (invasive prosedyrer med høy risiko)
  • Fotoferesebehandling (fotokjemisk behandling av hvite blodlegemer ved  visse typer hudsykdommer og ved transplantater)


Flerregional behandlingstjeneste

 

Nasjonale kompetansetjenester 

 

Se Helse- og omsorgsdepartementet sin oversikt over nasjonale behandlingstjenester, flerrregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansesentre (inklusiv Veileder til forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 i pdf-format).

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 05.12.2008 09:09 Oppdatert: 02.01.2014 10:16

Astrid Haugen