Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Endokrinologi

Avdeling for endokrinologi har felles sengepost med Avdeling for nyresykdommer og egen poliklinikk.

Plassering i Gastrosenteret:
Sengepost for nyresykdommer og endokrinologi
: 6. etasje, Gastro Midt.
Poliklinikk for endokrinologi: 1. etasje, Gastro Nord.

Avdelingen har ansvar for utredning og behandling  av hormonsykdommer. Til disse sykdommer regnes blant andre diabetes, over- og underfunksjon i skjoldbruskkjertelen, sykdommer i binyrer og hypofyse og osteoporose. Avdelingen har dessuten pasienter med anorexia nervosa som trenger akutt tilførsel av næring.

En stor del av vår pasientvirksomhet dreier seg om individuell undervisning og opplæring av pasienter samt gruppeundervisning ved hjelp av Diabetesskole. Avdelingens undervisning består også av annen undervisning og forskning.

Forøvrig har avdelingen ansvar for undervisning av medisinerstudenter innen endokrinologi og sykepleierstudenter i medisinsk praksis og videreutdanning i diabetessykepleie.

Avdelingen driver forskning innen hormonsykdommer.

Enheter

Diagnoser/
sykdommer

Undersøkelser

Informasjon
til pasienter
og pårørende

Diabetes-
skole

 • Avdelingen arrangerer  2 dagers skole for pasienter med diabetes. Dette er en blanding av undervisning fra ulike typer helsepersonell og samtaler mellom deltakerne som  ledes av sykepleier og lege ved seksjonen. Som regel deltar 10-15 personer på hver skole.  Diabetesskolen er en undervisningsform vi har gode erfaringer med, og den er et satsningsområde for avdelingen. Det arrangeres skoler både for type 1 og type 2- diabetikere. Pasienter kan henvises til diabetesskole av lege.

   

Kontakt

 • Avdelingssjef
  Kristian Fougner

  Avdelingssykepleier
  Ellen Gjerløw

  Telefoner:
  Sengepost for nyresykdommer og endokrinologi:
  72 82 56 10 / 11
  Poliklinikk for endokrinologi: 72 82 51 20

  Postadresse:
  St. Olavs hospital
  Medisinsk Klinikk
  Avdeling for endokrinologi
  Postboks 3250 Sluppen
  7006 Trondheim

  Besøksadresser:
  Sengepost for nyresykdommer og endokrinologi:
  Gastrosenter midtfløy, 6. etg.
  Poliklinikk for endokrinologi: Gastrosenteret nordfløy, 1. etg.

  Telefonhenvendelser
  Legene ved Avdeling for endokrinologi kan gi råd til  lege  pr. telefon. Kontakt oppnås gjennom vår ekspedisjon. Både leger og sykepleiere driver også  rådgivningsvirksomhet pr. telefon direkte for våre faste pasienter, særlig diabetikere.


   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 07.11.2008 16:21 Oppdatert: 04.06.2012 09:35

Bjørn Kristoffersen

Kontaktinformasjon


Klinikktilhørighet
Medisinsk klinikk

Norges Diabetesforbund


Nyttig å vite - Praktisk informasjon for pasienter og pårørende