Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Fordøyelses- og leversykdommer

Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer i Medisinsk klinikk utreder og behandler pasienter med sykdommer i fordøyelsesapparatet. Dette omfatter sykdommer i spiserør, magesekk, tynntarm, tykktarm, bukspyttkjertel, lever og galleveier.

 

Avdelingen har en sengepost med 16 senger, fordelt på 2 sengetun. Hvert sengetun har 8 enerom. 

I tillegg har avdelingen poliklinikk, dagpost og endoskopisk laboratorium (Gastrolab). 
Dagposten er underlagt sengeposten og har felles bemanning og drift med denne. 

Avdelingen driver et forskningslaboratorium sammen med Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk.

Plassering i Gastrosenteret (link til kart til høyre på siden):
Sengeposten:  5. etasje Gastro Øst
Dagpost: 1. etasje Gastro Nord
Poliklinikk/Gastrolab: 1. etasje Gastro Nord  

Enheter

Diagnoser/
sykdommer

Under-
søkelse

Behand-
ling

Info til
pasient og
pårørende

Lenker

Kontakt

 • Avdelingssjef
  Tom Christian Martinsen

  Seksjonsleder sykepleie, sengepost/dagpost
  Heidi Haltland Strømmen

  Seksjonsleder sykepleie poliklinikk
  Eva Anthun

  Telefoner:

  Sengetun 1 (grønn): 72 82 55 01
  Sengetun 2 (blå): 72 82 55 02
  Dagpost (sykepleier): 72 82 52 09 
  Dagpost (sekretær): 72 82 52 05
  Poliklinikk/gastrolab: 72 82 52 00


  Besøksadresse:
  Sengepost: Gastrosenteret, østfløy, 5. etg.
  Poliklinikk, gastrolab, dagpost,: Gastrosenteret, nordfløy, 1. etg.

  Postadresse:
  St.Olavs Hospital
  Medisinsk klinikk
  Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer
  Postboks 3250, Sluppen
  7006 TRONDHEIM


  Klinikktilhørighet
  Medisinsk klinikk

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 07.01.2009 12:08

Bjørn Kristoffersen