Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Thoraxkirurgi

Klinikk for thoraxkirurgi ble tidligere kalt Klinikk for hjerte- og lungekirurgi, og  har behandlingsansvar for hjerte- og lungekirurgi i Helse Midt-Norge.

Vi er lokalisert i Akutten og Hjerte-Lungesenteret. Senteret ligger ved Ceciliebrua, se kart her.

Er du søkt til operativ behandling hos Klinikk for thoraxkirurgi ved St. Olavs hospital har du tidligere vært til utredning enten hos hjertemedisinsk- eller lungemedisinsk avdeling her eller ved eget lokalsykehus. Ventetiden kan variere noe, avhengig av diagnose og alvorlighetsgrad. Som regel vil du få brev med antatt maks ventetid. Senere vil du motta brev om innleggelse, men noen ganger kan innkallelse også skje via telefon.

På ankomstdagen blir du tatt i mot i avdelingen og får samtale med sykepleier, fysioterapeut, kirurg og anestesilege. Da vil du få all informasjon om hva som skal skje, hvordan og hvorfor. I tillegg får du et skriftlig informasjonshefte som vi ber om at du leser gjennom. Dette hefte kan du også lese her: Hjertekirurgi – pasienteinformasjon  eller: Lungekirurgi – pasienteinformasjon.  De aller fleste ankommer til avdelingen dagen før planlagt operasjon.

Enheter

Resultat

 Koronarkirurgi

Årstall             Antall        

  % død 

    30 dager

   % død

    1 år       

   Apoplexi     

 Avansert

 infeksjon

2001-05 2176 1,4 2,7 0,9 0,41
2006-10 1785 0,6 2,2 1,2 0,45
2001-10 3961 1,1 2,5 1,0 0,43
           

Forskning og publikasjoner

 • En universitetsklinikk

  Klinikken for thoraxkirurgi er en del av St. Olavs Hospital som er universitetsklinikk for Det medisinske fakultet ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har behandlingsansvar for hjerte- og lungekirurgi. En rekke oppgaver vil derfor ligge til St Olav som ikke tilligger andre sykehus. Forskning og undervisning er viktige deler av vår virksomhet.

  Under kan du velge (klikke på) side for å få nærmere opplysninger om hvorfor vi driver forskning og hvilke studier som er under gjennomføring her ved avdelingen.
  Vår avdeling holder nær kontakt med forskningsmiljø i andre deler av verden. Derfor vil de resultater som vi oppnår hos oss - komme andre til nytte. Forskningsresultater som andre oppnår - får vi vite om og vurderer tidlig om vi kan bruke dette til å forbedre behandling av våre pasienter.
  Flere leger som arbeider ved klinikken er kvalifiserte forskere som har gjennomført et doktorgradsarbeid. Klinikk for thoraxkirurgi jobber tett sammen med Avdeling for thoraxanestesi. Samarbeidet er en viktig forutsetning for gjennomføring av vår felles forskningsstrategi.

  NTNU Institutt tilknytning

  Forskere ved Klinikk for thoraxkirurgi St Olav er tilknyttet Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB).

   

   

  Forskningsstrategi

  Undervisning   

  Forskningens betydning for deg som pasient! 

  Forsknings som drives ved Klinikk for thoraxkirurgi 

  Forskningskomité 

   

Lenker

Kontakt

 • Telefon til thoraxkirurgisk sengepost: 72 82 75 00 / 72 82 75 06

  Telefon til thoraxkirurgisk intensiv: 72 82 72 10

  Telefax: 72 82 67 14

   

  E-post

  Post.thoraxkirurgi@stolav.no

  eller

  Post.hjertelungekirurgi@stolav.no 

   

  Besøksadresse:

  Thoraxkirurgi

  Prinsesse Kristinas gt. 3

  7030 Trondheim

   

  Postadresse:

  St. Olavs Hospital

  Olav Kyrres gt. 17

  7006 Trondheim

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 23.01.2009 09:54 Oppdatert: 18.11.2011 11:34

Rigmor Haugrønning

Klinikksjef Asbjørn Karevol

Klinikksjef Asbjørn Karevold

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 72 82 75 00 / 72 82 75 06

Telefax: 72 82 67 14

 E-post

Post.thoraxkirurgi@stolav.no

eller

Post.hjertelungekirurgi@stolav.no

 

Besøksadresse:

Thoraxkirurgi

Prinsesse Kristinas gt. 3

7030 Trondheim

 

Postadresse:

St. Olavs Hospital

Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim

 

Hvor ligger Akutten og Hjerte- lunge-senteret?     

Pasientreiser