Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Kirurgisk poliklinikk

Ved Kirurgisk klinikks poliklinikker utføres kontroller av alle voksne kirurgiske pasienter samt utredning og behandling av pasienter som er henvist fra primærleger og andre sykehus.

De fleste pasienter som planlegges innlagt ved en av de kirurgiske seksjonene og de fleste som søkes til dagkirugi, undersøkes først ved en av Kirurgens poliklinikker.
Mange pasienter som har vært behandlet ved en kirurgisk seksjon følges opp ved seksjonens poliklinikk i en tid etter operasjonen.

Kirurgiske poliklinikker er inndelt i seksjonene gastro, uro og bryst/endokrin som ligger i Gastrosenteret, karkirurgi i Akutt-Hjerte/Lungesenteret, plastikk i Bevegelsessenteret og adipositas poliklinikk som du finner i Nevrosenterets østfløy. I Kvinne-Barn-Senteret ligger barnekirurgens poliklinikk.
Ved Kirurgisk poliklinikk er det også tilknyttet stomisykepleiere og uroterapeut.

Nyttig informasjon

 • Egenandelen er 307 kroner.  Eventuelt tilkommer det et mindre beløp for bandasjemateriell.
  Det er ønskelig at du betaler med bankkort i terminalen i edspedisjonen. Har du ikke kort er det mulig å få med en giro.

  Det belastes med et gebyr dersom man ikke møter til time på poliklinikken, les mer:

  Dersom du har FRIKORT, ta det med deg. Kortnummeret registreres hos oss en gang, og uten denne registreringen må vi dessverre sende med deg en giro.


  Veiviser:

   

Kontakt

 • Kirurgisk poliklinikk:
  Seksjonsleder Marie Koch Lorvik (unntatt plast):

  Kontakt poliklinikker
  Urologi skranke             +47 72 82 59 10
  Gastrokir skranke          +47 72  82 59 11
  Bryst/endokrin skranke   +47 72 82 59 12
  Obesitas skranke            +47 72 82 96 56
  Karfys.lab skranke         +47 72  82 71 03

  Plastikk skranke           +47 72  82 61 00

  For endring av polikliniske timer urologi, gastrokirurgi, bryst/endokrin og karfys.lab:
  Telefon + 47 72 82 86 30 for deg som er ny pasient
  Telefon + 47 72 82 57 00 for deg som er nyhenvist til plastikkirurgen
  Telefon + 47 72 82 59 90  for deg som er pasient med kontrolltime
  Telefon + 47 72 82 57 04 for pasienter med spørsmål angående kontrolltime hos plastikkirurg
  (telefonene er b
  etjent mellom kl 08.00 -11.30 og 12.30-15.00 - Besøksadresser:
  Karkirurgisk poliklinikk befinner seg i Akutten og Hjerte-Lunge-Senteret, 1. etasje sørfløy.

  Obesitaspoliklinikken befinner seg i Nevrosenteret øst, 1. etasje.

  Plastikkirurgisk poliklinikk befinner seg i Bevegelsessenteret 1.etasje vestfløy.

  Kirurgisk poliklinikk (resten av vår virksomhet: Bryst-/endokrinkirurgi, Urologisk kirurgi, Gastroenterologisk kirurgi) befinner seg i Gastrosenteret sør, 1. etasje.

  Det vil klart og tydelig fremgå i ditt innkallelsesbrev hvor du skal henvende deg.

  Finn fram til riktig poliklinikk:

  Åpningstid:
  Mandag – fredag kl. 08.00-15.30

  Postadresse:

  St. Olavs Hospital HF
  Kirurgisk klinikk
  Postboks 3250 Sluppen
  7006 Trondheim 

   

   

   

Kirurgisk poliklinikk

Kirurgisk klinikk

 

E-post: kirurgi@stolav.no

Vedr E-post henvendelser til St. Olavs Hospital:
Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer heller ikke slike spørsmål via e-post. Ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres i postjournal og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende. 
Dersom du ønsker kontakt med en bestemt ansatt, kan du oppgi det i e-posten. Postmottaket ved sykehuset/avdelingen vil da videresende posten til rett avdeling/person.

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 12.09.2008 08:25 Oppdatert: 23.11.2011 13:33

Elin Leines