Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

MR

MR- Magnetisk Resonans

MRI-Magnetic Resonance Imaging
 
MR er å finne på flere ulike sentre. I innkallingsbrevet vil det stå hvor du skal møte. Senter og grunn for innkalling behøver ikke ha noen sammenheng.

Her finner du kart over sykehusområdet.

 • Nevrosenteret, 2 etasje
 • Kvinne-barn-senteret, 2. etasje
 • Gastrosenteret, nordfløy 2. etasje.

De ulike magnetene vil ha ulik driftstid, men det vil være magneter i drift fra kl 0800-2100 i ukedagene, fredag frem til kl 1530. I helg og natt er det beredskapsvakt.

Undersøkelser

Ofte Stilte Spørsmål

 • Hvilke forberedelser er det til undersøkelsen?
  SVAR:
  Dette vil variere ut fra hvilken undersøkelse du skal til, og vil være oppgitt i brevet som blir tilsendt deg. Er du inneliggende, vet de på avdelingen hvilke forberedelser som er nødvendig.
  For mange av undersøkelsene står det noe informasjon på hjemmesiden: Trykk her

    

  Behøver jeg en henvisning fra lege for å ta røntgen?
  SVAR:
  Ja, før vi  tar bilder av deg må du være vurdert av en lege (enkelte andre har også henvisningsrett) på forhånd. Om legen mener du må gjøre undersøkelsen samme dag, får du med deg henvisningen og oppsøker aktuelt sted for røntgen. Hvor du skal møte vil legen din opplyse deg om. Om undersøkelsen ikke må tas samme dag, vil henvisningen bli sendt Klinikk for bildediagnostikk som setter deg opp på en ledig time. Tid for undersøkelsen, sted for oppmøte og eventuelle forberedelser vil stå i innkallingsbrevet vi sender deg.

   

  Hvor lang ventetid har vi?
  SVAR:
  Ventetiden varierer ut fra undersøkelsestype og problemstilling. På internett finnes det oppdaterte lister over hvor lang ventetid det er: Se: Ventelister for St. Olav.
  Alle henvisninger til ultralyd, CT, MR og gjennomlysning blir lest og prioritert av leger ved Klinikk for bildediagnostikk i forhold til medisinsk hast. Ved undersøkelser der det medisinsk sett ikke er hast, må man beregne noe ventetid.

    

  Jeg har astma, gjør det noe?
  SVAR:
  Hvis du har allergisk utløst astma og skal få kontrast i blodet ber vi deg kontakte oss på telefon for å avklare om du trenger forbehandling eller om vi bør vurdere en annen undersøkelse. Telefonnummer står oppgitt i innkallingsbrevet. Bronkittastma, KOLS og anstrengelsesastma er ikke innenfor denne risikogruppen.

    

  Jeg er gravid, må jeg avbestille timen?
  SVAR:

  • Ultralyd: Ingen forholdsregler.
  • MR: Ut fra de kunnskaper en har i dag, er det ingen fare for mor eller foster/barn å bli undersøkt med MR. Likevel anbefaler en at undersøkelsen utsettes til etter fødselen dersom det er medisinsk forsvarlig å vente.
  • Røntgen, gjennomlysning, CT: Dersom undersøkelsen ikke omfatter mage/bekken regionen kan du gjennomføre undersøkelsen. Dersom det er dette området som skal undersøkes må en vurdere den medisinske begrunnelsen for å gjøre undersøkelsen opp i mot eventuell stråledose til fosteret. En røntgenundersøkelse skal alltid være berettiget, så dersom det er noe som kan vente til etter fødsel bør du vurdere det. Husk at fokus på stråledose ikke må være til hinder for at alvorlige tilstander skal utredes.
  • Nukleærmedisin: Hvis du er gravid eller tror du er gravid er det viktigheten av undersøkelsen som avgjør om undersøkelsen gjennomføres eller avventes. Ta kontakt med avdelingen på forhånd.

    

  Hvorfor må jeg til så mange forskjellige typer bildediagnostiske undersøkelser?
  SVAR:
  Hver modalitet (CT, MR, ultralyd, nukleærmedisin osv) har sine styrker og svakheter. For å stille korrekt diagnose, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig med en kombinasjon av forskjellige modaliteter/undersøkelser. Bifunn ved en undersøkelse vil også føre til videre utredning som igjen kan føre til flere bildediagnostiske undersøkelser og/eller modaliteter.

    

  Jeg ammer, har det noe å si?
  SVAR:
  Skal du til MR skjer de fleste undersøkelsene uten kontrast i blodet. En slik undersøkelse har ingen betydning for amming. Ved noen MR undersøkelser gis kontrast. Da vil vi som en hovedregel anbefale at man ikke ammer de første 24 timene etter kontrastinjeksjon.

  Skal du til nukleærmedisin ber vi deg kontakte avdelingen i forkant fordi praksis varierer fra undersøkelse til undersøkelse. Telefonnummer står oppgitt i innkallingsbrevet.

  Ved andre undersøkelser hvor man får kontrast i blodet (CT feks), er det ingen forholdsregler. 

   

   

  Hvilke kontraindikasjoner og forsiktighetsregler gjelder hvis man skal til en MR undersøkelse?
  SVAR:
  På grunn av det kraftige magnetfeltet i magneten, kan pasienter ikke ha:

  • Pacemaker til hjertet
  • Klips på cerebrale aneurysmer (utposninger på blodårene i hjernen). De senere år er det brukt ikke-magnetisk metall i slike klips og da kan man undersøkes med MR. Det er viktig at henvisningen inneholder opplysninger om når og hvor du er operert slik at vi kan vurdere om det er noen fare med å gjennomføre undersøkelsen.
  • Cochleaimplantat / mellomøreprotese av metall
  • Enkelte typer nevrostimulator
  • Metalliske fremmedlegemer av ukjent natur etter ulykker / skader
  • Klokke, høreapparat eller verdisaker / smykker av metall (tas av før us.)
  • Skal du undersøke hodet skal du møte til timen uten øyensminke.

  Stifttenner, broer, tannregulering, prevensjonsspiral og de fleste innopererte proteser (hofte, kne og lignende) er ikke til hinder for undersøkelsen.

  Hvis du og legen din er usikker på om du kan undersøkes med MR, ber vi legen din ta direkte kontakt med røntgenlege ved St. Olavs Hospital.

   

  Hvor kan jeg parkere?
  SVAR:

  Her finner du parkeringskart over St. Olav, Øya. De blå feltene på kartet er for besøkende.

   

  Hva koster undersøkelsen?
  SVAR:

  • Egenandel: 224,-. Barn under 16 år er fritatt for å betale egenandel.
  • Ubenyttet time belastes med 314,- dersom du ikke avbestiller/ ombestiller innen 24. timer, se i ditt innkallingsbrev.
  • Frikort: Betaler du mer enn 2040 kroner i løpet av 2013 i egenandeler for pasientreiser, legebehandling eller medisiner på blå resept, har du krav på frikort. Ved å vise frem frikortet slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Når du har passert egenandelstaket, kommer frikortet i posten automatisk fra HELFO innen tre uker. Alle egenandeler registreres automatisk.
    

  Hvor lang tid tar undersøkelsen?
  SVAR:
  Dette varierer ut fra hvilken type undersøkelse man skal til og hvor mange bilder man skal ta. Pasientens tilstand er også en avgjørende faktor. Som universitetssykehus kan vi ha både studenter i praksis og egne ansatte på opplæring som krever lengre tid. Normalt beregner vi følgende tidsramme for undersøkelsen:

  • Konvensjonell røntgen (bilder av lungene og skjelettet): 5 – 20 min
  • CT: 15 – 30 min
  • MR: 20 – 60 min
  • Ultralyd: 10 – 30 min
  • Gjennomlysning: 20 – 60 min
  • Nukleærmedisinske undersøkelser: varierer veldig ut fra hvilken undersøkelse man skal til. Estimert tid vil stå oppgitt i innkallingsbrevet.
  • Urografi (bilder over nyrer og urinveier med kontrast): 30 min. Noen ganger har vi behov for ”sein-bilder”, men dette kan vi ikke forutse før etter at undersøkelsen er påbegynt.
  • Angiografi: 60 min
  • Angiografi med intervensjon(behandling): 1 – 2 timer

   

  Når får jeg svar på undersøkelsen?
  SVAR:
  For de som ikke er inneliggende vil det ta mellom 1-4 uker før henvisende lege har mottatt svar fra oss. For pasienter som er innlagt, vil bildene foreligge for legen like etter undersøkelsen, og svaret som regel i løpet av dagen.

   

Kontakt

 • Timebestilling eller spørsmål omkring undersøkelsen - 72 82 53 30 hverdager 08.00 - 15.00.

  MR Gastrosenteret er betjent mandag til torsdag 07.30 - 21.00. Fredag 07.45 - 15.30
  Ekspedisjon: 72 82 53 00
  Telefax: 72 57 14 64

  MR Nevro-senteret er betjent alle hverdager 07.45 - 15.15
  Ekspedisjon: 72 57 60 12

  MR Kvinne-Barn-senteret er betjent alle hverdager 07.45 - 15.15
  Ekspedisjon: 72 57 48 00
  Telefax: 72 57 46 01

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 07.11.2008 13:06

Merethe Wasmuth Pedersen

Åpningstider
MR Gastrosenteret er betjent 07.30-21.00 man-tors. Fredag fra 07.45-15.30
MR Nevrosenteret er betjent  fra 07.45-15.15 alle hverdager
MR Kvinne-barn senteret er betjent fra 07.45-15.15 alle hverdager

Nasjonalt kompetansesenter for klinisk MR spektroskopi

Nasjonalt kompetansesenter for funksjonell MRI