Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Medisinsk SimulatorSenter

er et samarbeid mellom NTNU, St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge RF

Medisinsk SimulatorSenter (MSS) er et kompetanse senter for trening i akutte medisinske tilstander hos barn og voksne. Vi tilbyr individuelt tilrettelagt kursvirksomhet for studenter, leger, sykepleiere, ambulansepersonell og annet helsepersonell i realistiske omgivelser.

Våre instruktører har alle formell instruktør utdanning etter europeisk standard, og sørger for at kursdeltagere får trening i praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samarbeid.

 

Organisering

 • Senteret er et fullskala simulatorlaboratorium, og ble etablert i 2003 ved NTNU. I dag drives senteret etter en samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge, NTNU og St.Olavs Hospital.

  Medisinsk SimulatorSenter har tilhold i Akutten og Hjerte-lunge-senteret, i U1 Nord.

   

Kontakt

 • Avd.sjef Stine Gundrosen  

  Telefon: 728 28036 / 728 28042

  Besøksadresse:
  Prinsesse Kristinas gt.3
  AHL-senteret, nord, U1

  E-post:    simulatorsenteret@medisin.ntnu.no

  Postadresse:
  Medisinsk SimulatorSenter
  St.Olavs Hospital
  Postboks 3250
   
  7006 TRONDHEIM

   

Til avdelingen:
Medisinsk SimulatorSenter 

 

Medisinsk SimulatorSenter
er organisatorisk plassert i:
Klinikk for anestesi og akuttmedisin

 

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 19.04.2010 10:36

Ingeborg Aar

Se egen hjemmeside:

Medisinsk SimulatorSenter