Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral

AMK Medisinsk nødtelefon   1 1 3

De viktigste opplysningene du må oppgi er:

 1. Adresse, kommune – hvor er hendelsen?
 2. Telefonnummeret du ringer fra
 3. Hva har skjedd?

Dersom du befinner deg i en kommune som sogner til St. Olavs Hospital, vil ditt 1 1 3  anrop bli mottatt i AMK Sør-Trøndelag.

Via nødtelefon 1 1 3 tar AMK-sentralen imot hastemeldinger ved akutt sykdom og skade, koordinerer ambulanse- og luftambulanetjenesten.

AMK-sentralen er åpen 24 timer i døgnet.

Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) ligger i Akutten og hjerte-lungesenteret og er organisert som Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin.

Førstehjelp

Enheter

 •  

  AMK-sentralen i Trondheim har flere funksjoner;
  -  besvarer nødtelefoner fra publikum på 1 1 3
    
  -  koordinerer all ambulansetransport i Sør-Trøndelag og
     Luftambulansehelikopteret i Trondheim 

   

Opplæring

 • Spesialtrenet personell
  AMK-sentralen bemannes av spesialopplærte sykepleiere og ambulansepersonell som veksler mellom å arbeide i Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital og ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag. Når du ringer 1 1 3 vil henvendelsen bli besvart av spesialopplært sykepleier som umiddelbart kobler inn de andre som er på vakt i sentralen.  Slik vil det alltid være flere som samarbeider i en nødsituasjon.

   

Kontakt

 •  


  Avdelingssjef Kirsten Mo Haga
  Telefon: 72 82 79 13 
  Mobil:    915 40 188

   

  Postadresse: Postboks 3250, 7006 TRONDHEIM

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 15.02.2010 22:04 Oppdatert: 07.11.2013 13:43

.Gunn Håberget

Legevakt 07352

Legevakt for Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

 

Skadepoliklinikk

Behandler bruddskader, beinbrudd, ligament- og seneskader hos pasienter.  

 

Mottaksavdeling

 

Førstehjelp