Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Østmarka

Østmarka er en avdeling i St. Olavs Hospital, Divisjon psykisk Helsevern.

Østmarka sykehus i Trondheim

Avdelingen yter øyeblikkelig hjelp til pasienter i hele Sør-Trøndelag fylke. I tillegg har avdelingen flere spesialposter og spesialpoliklinikker innen psykisk helsevern.

Østmarka ligger i bydelen Lade i Trondheim.

På grunn av omorgansiering ved St Olavs Hospital vil det fra 4. august ikke være noen form for sentralbordfunksjon ved avdeling Østmarka. Sentralbordet ved Østmarka blir da slått sammen med sentralbordet ved Øya. Det vil være en ekspedisjon ved avdeling Østmarka som har åpent mandag til fredag 07.30 - 16.00, Lørdag, Søndag og helligdager vil den være stengt. All kontakt utenom åpningstid må skje via telefon 06800.


Charlottenlund videregående skole har et skoletilbud lokalisert på Østmarka, et tilbud for den som ikke har fullført videregående utdanning på grunn av psykisk sykdom eller andre sterke psykiske belastninger. For mer info: http://charlottenlund.vgs.no/Fagtilbud/Ostmarka/

Enheter

Prestetjenesten

 • Prestetjenesten

  Østmarka tilbyr egen prestetjeneste. Tilbudet innebærer at det annen hver søndag arrangeres gudstjeneste med kirkekaffe i egen kirkesal på Østmarka. Prestetjenesten tilbyr enkeltsamtaler både for pasienter og personale, og blir mye brukt til dette. 

  Videre deltar presten i ukentlig samtalegruppe for pasienter ved spesialpost 4, samt på ukeslutt ved spesialpost 6.

  I tillegg er presten medansvarlig for veilednings/refleksjonsgruppe ved flere av postene ved Østmarka.

  Hver uke arrangerer presten litteraturmøte for leger og psykologer.

  Presten deltar ved forespørsel på miljø-/fagdager på de ulike postene. Det hører også med til prestetjenestens tilbud å ha undervisning både for pasienter og personale.

   

 

 

Kontakt

 • Østmarka

  Avdeling Østmarka

  Telefon:   06800
  Telefaks: 72 82 28 13

  Epost: post.ostmarka@stolav.no

  Besøksadresse:
  Østmarkveien 15
  7040 TRONDHEIM

  Postadresse:
  Postboks 3008, Lade,
  7441 Trondheim

  Ekspedisjon med åpningstider: 
  Man - fre  07.30 - 15.30
  Lør - søn  Stengt

  Buss

  nr. 3 og 4. Nærmeste holdeplass er Østmarkveien

  Telefon postene:
  Akuttpost 1: 72 82 29 20 
  Akuttpost 2: 72 82 29 30 
  Akuttpost 3: 72 82 28 00 
  Akuttpost 4: 72 82 29 15

  Spesialpost 3: 72 82 29 60
  Spesialpost 4: 72 82 29 35/43
  Spesialpost 6: 72 82 29 00
  Spesialpost 7: 72 82 28 70

  Poliklinikk
  Team 1: 72 82 28 30

  Henvendelser/spørsmål vedrørende OCD behandling
  besvares hverdager mellom 08.30 - 15.00 på tlf: 90 95 28 94

  Seksjon Øya

  post.psykiatri.oya@stolav.no

  Postadresse:
  Seksjon Øya
  postboks 3250
  7006 TRONDHEIM

  Besøksadresse:
  Alderspsykiatrisk døgnpost
  Nevrosenter vest 6. et
  Tlf: 72 57 17 00

  Alderspsykiatrisk poliklinikk
  Eirik Jarls gate 10, 4. et
  Tlf: 72 82 24 70

  Konsultasjonspsykiatri (C/L - tjenesten)
  Eirik Jarls gate 10, 6. et
  Tlf: 72 82 24 70

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 27.01.2009 13:50 Oppdatert: 28.10.2012 20:16

Marit Næss

Avdelingssjef: Pål Sandvik

Telefon:
06800 

Ekspedisjon / åpningstider: 
Man - fre  07.30 - 16.00
Lør - søn  Stengt

Telefaks:
72 82 28 13 

Postadresse:
Postboks 3008, Lade
7441 Trondheim

post.ostmarka@stolav.no