Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Plastikkirurgi

Plastikkirurgi utføres av avdeling for plastikkirurgi som er en del av Kirurgisk klinikk.

Her foretas vurderinger av pasienter som er henvist på grunn av misdannelser, skader, defekter etter tidligere operasjoner og ondartede svulster i huden og som trenger rekonstruksjoner eller andre plastiske operasjoner. Det foretas dessuten kontroller og oppfølging av operasjonspasienter.
 
Avdelingen har virksomhet både på operasjonsavdelingen, dagkirurgisk avdeling og ved Ortopedisk poliklinikk.

Du finner oss i Bevegelsessenteret;  poliklinikken i 1. etasje. dagkirurgen i 2. etasje og sengeposten i 5. etasje.

Diagnoser og
sykdommer

Enheter

 • Enheter

  Plastikkirurgisk sengetun finner du i Bevegelsessenterets 5.etasje vestfløy:


  Tun 4 behandler pasienter med brannskader, trykksår og pasienter med behov for
           plastisk kirurgi. Plastikkirurgen deler sengetun med Ortopedens avdeling for rekonstruktiv ortopedi.

  Vi tar imot listepasienter og øyeblikkelig hjelp pasienter.

  Tunansvarlig sykepleier: Stine Skagen Ødegaard

  Seksjonsoverlege: Kathrin Sørensen Sneve

   

  Leger tun 4 plastikkiurgi: Katrine Sneve, Ivan Pavlovic og Carlos Gonzales

  I tillegg har vi  assistentleger, sykepleiere, hjelpepleiere , fysioterapeut, ergoterapeut, postsekretær og kjøkken/spisvert.

  I perioder har vi også studenter.

  Vi har kun enerom. To og to rom deler bad og toalett.
  Vi har et spesialrom som inneholder eget bad og spesialseng til behandling av pasienter som får utført kirurgi pga trykksår.
  Alle rom har safe, radio, TV med internett og telefon. Internettilganger og telefon ordnes når pasientene innskrives.
  Til pasienter som er oppegående blir måltidene servert på kjøkken /spis, ellers blir mat servert på rommene.

  Preoperativ poliklinikk
  Poliklinikk
  Dagkirurgi 
  Kirurgisk operasjonsavdeling

  Avdelingen samarbeider med andre avdelinger ved sykehuset som har behov for spesialkompetanse innen plastikkirurgi.

  Veiviser finner du her

   

Nyttig

Lenker

Kontakt

 • Plastikkirurgi

  Avdeling for plastikkirurgi:

  Seksjonsleder: Kathrin Sørensen Sneve

  Telefon Kirurgisk ekspedisjon:
    
  +47 72 82 99 00

  E-post: kirurgi@stolav.no

  Besøksadresse:
  Bevegelsessenteret, Olav Kyrres gt. 13

  Kart

  Postadresse:
  St. Olavs Hospital HF
  Kirurgisk klinikk
  Postboks 3250 Sluppen
  7006 Trondheim 


   

   

E-post henvendelser til St. Olavs Hospital:


Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer heller ikke slike spørsmål via e-post. Ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres i postjournal og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende. 
Dersom du ønsker kontakt med en bestemt ansatt, kan du oppgi det i e-posten. Postmottaket ved sykehuset/avdelingen vil da videresende posten til rett avdeling/person.

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 11.09.2008 11:58 Oppdatert: 13.06.2012 15:06

Elin Leines

KIRURGISK KLINIKK  

Seksjonsleder leger:
Kathrin Sørensen Sneve

Plastikkirurgisk poliklinikk
telefontid 0900-1130 og 1300-1500
telefon 72826100

Sengetun plastikkirurgisk avdeling
telefon 72826504

Seksjonsleder sykepleiere
Randi Austli
telefon 72826536

Pasientkoordinator, inntakskontor
Karina Fonstad
telefon 72825714