Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Revmatologi

Revmatologisk avdeling består av dag- og døgnenhet,  poliklinikk og Nasjonal Kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer. 
Du finner oss i 4.etasje i Bevegelsessenteret. 

Avdelingssjef er Erik Rødevand.
Seksjonsleder i sykepleie er Eva K. Lyngvær.
Revmatologisk avdeling er en del av Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.
Klinikksjef er Vigleik Jessen.
 
Med Sykehusets kjerneverdier (likeverd, medbestemmelse, respekt og helhet) som grunnlag ønsker vi å fremheve pasientens medbestemmelse og ansvar for å delta aktivt i eget behandlingsopplegg.

Generelt om avdelingens behandlingstilbud
Revmatiske sykdommer defineres ofte som sykdommer med og uten betennelse i muskler, sener, ledd og bindevev.  Revmatologisk avdeling driver diagnostikk, behandling og pleie av pasienter med sykdommer i disse organene. Likeledes ivaretar avdelingen forskning, fagutvikling, utdanning og undervisning for disse sykdommene.

Nyheter

Enheter

Diagnoser og
sykdommer

Undersøkelse

 • Revmatologisk undersøkelse:

  Pasientens sykehistorie
  er viktig ved revmatologisk utredning. Du blir stilt spørsmål om dine aktuelle plager, med spesielt vekt på om du har smerter og stivhet i ledd, og om leddene hovner opp. 

  Legens fysiske undersøkelse er også meget viktig. Den er som regel omfattende og grundig. Det blir gjort en generell undersøkelse av hele kroppen, og selvsagt er muskler og ledd viktige.

  For å stille riktig diagnose og vurdere hvilken behandling som må til, gjøres det også tilleggsundersøkelser.

  Det tas forskjellige blodprøver som kan gi en pekepinn på om det kan være betennelsessykdommer.
  Punksjon av ledd for å ta prøve av leddvæsken er en viktig undersøkelse.
  Leddpunksjonene gjøres ofte ultralydveiledet av revmatologene. Med ultralyd kan en se kroppens bløtdeler. Dette er et viktig redskap blant annet for å se om det er betennelse i et ledd.  

  Bildeundersøkelser som ofte gjøres er:

  CT-undersøkelse

  MR-undersøkelse

  Rønthen thorax

  Skjelettundersøkelse

  Ultralyd

  Andre undersøkelser og prosedyrer:
  Angiografi

  Blodprøvetaking

  Schirmers test

  Sialometri

  Spirometri

   

Behandling

 • Søk på informasjon om legemidler her

   

Brukergruppe

 • Brukergruppe ved revmatologisk avdeling

  Brukergruppa er oppnevnt av Brukerutvalget på St. Olavs Hospital, og skal ha følgende oppgaver:
  - Være rådgiver og medspiller for avdelingens ledelse i utviklingen av tjenestetilbudet ved avdelingen
  - Medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid
  - Ta initiativ til saker som har betydning for pasienter og pårørende 
  - Rapportere til Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital og legge møtereferater ut på nett

  Vi ber om at pasienter og pårørende tar kontakt med Brukergruppa ved Revmatologisk avdeling dersom det er forhold en ønsker å ta opp vedrørende organisering, informasjon, aktiviteter, lokaler og lignende.

  Det er viktig å understreke at Brukergruppa ikke har kompetanse på medisinsk behandling og heller ikke på andre forhold som gjelder enkeltpasienter.

  Brukergruppa består av:

  NavnTelefonE-post
  Hilde Sakshaug(leder) 93262594 hildesakshaug@hotmail.com
  Svanaug Solem(nestleder) 93038029 svanasol@hotmail.com
  Hanne Cecilie Hagen(styremedlem) 91337061 hanne@bts.as
  Olav Malmo(styremedlem) 97797540 olav.malmo@gmail.com
  Birgith Berg 93027301 birgith.berg@gmail.com
  Dagfinn Aune(observatør fra Brukerutvalget) 91366680 da-aun@online.no
   

Kontakt

 • Revmatologi


  Avdelingssjef: Erik Rødevand
  Telefon: 72 82 64 00
  Telefaks: 72 82 60 31

  Besøksadresse:
  Revmatologisk avdeling
  St. Olavs Hospital
  Olav Kyrres gt 13 
  7030 TRONDHEIM

  Postadresse:
  St. Olavs Hospital
  Revmatologisk avdeling
  Postboks 3250 Sluppen
  7006 TRONDHEIM 

  E-post: post.ort.rev.hud@stolav.no


  Revmatologisk dag- og døgnenhet:
  Ligger i Bevegelsessenteret 4. etasje, Nord

  Telefon: 72 82 64 00

  Telefaks: 72 82 60 27


  Revmatologisk poliklinikk:
  Ligger i Bevegelsessentert 4. etasje, Nord

  Du kan ringe vår telefonsvarer hele døgnet, der får du 5 tastevalg. Du behøver ikke å vente til alle er opplest før du taster ditt valg.
  Disse valgene er:
  - Avbestilling/endring av time (tast 1)
  - Samtale med sykepleier (tast 3)
  - Resept (tast 4)
  - Andre henvendelser (tast 5)
  Du må taste inn ditt fødsels- og personnummer.
  Vi ringer deg tilbake i løpet av 0-2 arbeidsdager.

  Telefon: 72 82 61 11

  Telefaks: 72 82 60 27                                       

  Nasjonal Kompetansetjeneste og Svangerskap og Revmatiske Sykdommer (NKSR):
  Ligger i 4. etasje, Nord i Bevegelsessenteret  

  Postadresse:
  St. Olavs Hospital
  Revmatologisk avdeling
  Nasjonal Kompetansetjeneste for Svangerskap og Revmatiske sykdommer
  Postboks 3250 Sluppen
  7006 Trondheim

  Telefon angående svangeskap og revmatiske sykdommer : 72 82 64 17
  NKSR er åpen for telefonhenvendelser hverdager kl. 09.00-15.00
  E-post til sykepleier ved NKSR: nksr@stolav.no

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 03.09.2008 14:48 Oppdatert: 18.10.2011 13:36