Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Hjertemedisinske sengeenheter

Klinikk for hjertemedisin har tre sengeenheter med plass til 16 senger hver. Enhetene har spesialområder, men tar i tillegg i mot pasienter med generell hjerteproblematikk som kardiomyopati, angina pectoris og hjerteinfarkt.

HM1

Enheten tar i mot pasienter fra helseregion Midt-Norge som innlegges for utredning og / eller invasiv behandling etter hjerteinfarkt / ustabil angina pectoris.

HM2

Enheten tar i mot både lokale og regionale pasienter og hoveddiagnosen er ulike hjerterytmeforstyrrelser.

HM3

Enheten tar i mot både lokale og regionale pasienter. Enheten er spesielt rettet mot pasienter med hjertesvikt og sykdom i hjerteklaffer.

HM1 Tun 6 og 7

Besøksadresse: AHL-senteret, 4. etasje Midtfløy

Seksjonsleder:  Aase Ervik    Telefon 72 82 78 88

Fagutviklingssykepleier: Bente Lines   Telefon 72 82 79 39

Tun 6  telefon 72 82 74 06

Tun 7  telefon 72 82 74 07


HM2 Tun 4 og 5

Besøksadresse:  AHL-senteret 4. etasje Sørfløy

Seksjonsleder:  Lisbeth Utne    Telefon 72 82 75 27

Fagutviklingssykepleier:  Tonje Lund      Telefon 72 82 77 90

Tun 4  telefon   72 82 74 04

Tun 5  telefon   72 82 74 05


HM3 Tun 4 og 5

Besøksadresse:  AHL-senteret 5. etasje Sørfløy

Seksjonsleder:  Gustav Østerberg Øverli   Telefon 72 82 78 38

Fagutviklingssykepleier:   Marit Inderhaug Husby      Telefon 72 82 78 36

Tun 4  telefon 72 82 75 04

Tun 5 telefon  72 82 75 05


Kontakt

 • Hjertemedisin

  Klinikksjef Rune Wiseth

  Klinikksjefens forkontor 
  Telefon 72 82 78 33
  Besøksadresse: AHL-senteret, 5 et. Nord, Prinsesse Kristinas gate 3

  Ekspedisjon: AHL-senteret 4. et. Øst
  Telefon 72 82 74 00

  Epost: post.hjertemedisin@stolav.no

  Postadresse: Klinikk for hjertemedisin, 4. et. Øst, AHL-senteret, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

  Avdelingssjef for sykepleietjenesten: Gunn Marie Husby
  Besøksadresse: AHL-senteret 4. et. Midt fløy

  Telefon 72 82 78 30 / 48 03 39 02


  HMO - Hjertemedisinsk overvåkning
  Besøksadresse: AHL-senteret, 4 et. Nord fløy
  Seksjonssleder: Mariana Härmälä
  Telefon 72 82 79 84

  HM1 - sengetun 6 og 7
  Besøksadresse: AHL-senteret, 4. et Midt fløy
  Seksjonsleder: Aase Ervik
  Telefon  72 82 78 88

  HM2 - sengetun 4 og 5
  Besøksadresse: AHL-senteret, 4. et. Sør fløy
  Seksjonsleder: Lisbeth Utne
  Telefon 72 82 75 27

  HM3 - sengetun 4 og 5
  Besøksadresse: AHL-senteret, 5. et. Sør fløy
  Seksjonsleder: Gustav Østerberg Øverli
  Telefon 72 82 78 38

  HMD - dag- og femdøgnsenhet
  Besøksadresse: AHL-senteret, 4 et. Øst fløy
  Seksjonsleder: Bodil Glasø
  Telefon 72 82 78 21

  Hjertemedisinsk Laboratorium
  Besøksadresse: AHL-senteret, 4.et. Nord fløy
  Seksjonsleder: Venke Fagerheim
  Telefon 72 82 77 33

  Åpningstid 08.00 - 15.30 (man-fre)
  Pasientkoordinator - angioprogram
  Telefon 72 82 74 26
  Pasientkoordinator - rytmeprogram
  Telefon 72 82 74 27

  Hjertemedisinsk poliklinikk
  Besøksadresse: AHL-senteret, 1. etasje Sør fløy
  Åpningstid 08.00 - 15.30 (man-fre) 

  Ekspedisjon/timebestilling: Telefon 72 82 71 45 

  Seksjonsleder: Turid Loka
  Telefon 72 82 79 40 

   

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 12.01.2009 11:52 Oppdatert: 28.08.2012 15:00

Turid Loka