Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser (ASSL) - Smertesenteret

ASSL, Smertesenteret, er delt opp i følgende enheter: 

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL): 

Som Nasjonal kompetansetjeneste, utnevnt av Helse og Omsorgsdepartementet, skal vi ikke ta imot pasienter og drive behandling, men ivareta en nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor vårt spesifiserte fagområde; sammensatte symptomlidelser. NKSL er også en etablert forskningsgruppe, med fokus på å utvikle retningslinjer, behandlingstiltak og samhandlingsprosedyrer for å hindre at personer som er i ferd med å utvikle sammensatte symptomlidelser skal utvikle kronisk sykdom og falle ut av arbeidslivet.


Smerteteamet: Landets eldste smerteteam - med 30 års jubileum i 2011. Smerteteamet har ansvar for daglige tilsyn til pasienter med vanskelig traktable smerter som ligger på ulike avdelinger på sykehuset.Poliklinikkene: Våre tre multidisiplinære poliklinikker har omlag 6000 pasientkonsultasjoner årlig. Alle pasientene får time hos lege, og dessuten vanligvis til psykolog og/eller fysioterapeut som arbeider tett sammen med hensyn både på diagnostikk og behandlingstilbud.

Pasient
informasjon

 • Ved Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser - Smertesenteret, har vi fokus på evidensbasert utredning og behandling. Dette vil si at vi ønsker å håndtere pasienter ut ifra det som har vist seg å være god behandling gjennom flere år med forskning og evaluering.

  • HVOR

  Du finner oss på sykehusområdet i Eirik Jarls gt 10, 3.etg, se kart. Dette er del av gammelt sykehus, vi er tiltenkt nye lokaler i Kunnskapssenteret, som for tiden er under bygging. Se kontaktopplysninger. Det er mulig å benytte flere typer offentlig transport for å komme seg frem til sykehusområdet, se denne linken. Informasjon om parkering finner du her.

   

  • REISEUTGIFTER

  Våre pasienter har kontakt med Pasientreiser for å få dekket reiseutgifter. Vi skriver bekreftelser på oppmøte til timer som vedlegges søknad. Dersom du på medisinsk grunnlag har behov for ledsagerbevis, eller rekvisisjon for taxi, må dette være skriftlig begrunnet. Dette må skrives av fastlege/ henvisende instans, som kjenner deg. Ta bekreftelsen med til timen.

   

  • BEHANDLINGSUTGIFTER

  Behandling og utredning hos oss medfører en egenandel pr time, inntil eventuellt frikortgrense nås. Her ser du hvilke egenandeler du må betale,  og for en oversikt over frikortgrensebeløpet se her.

   

  • AVBESTILLING AV TIMER

  Vi har stor pågang og våre behandlere har nok å gjøre. Vi ber deg for din egen del å prioritere de timene som du blir satt opp til. Dersom du likevel blir nødt til å avlyse timer, må du ta kontakt i god tid, og senest hverdagen i forveien klokken 12.00.   Det hjelper oss å gi deg en ny time som passer, og gi den timen som ble ledig til en annen trengende pasient. Vi benytter et telefonsvarersystem der du hele døgnet kan legge igjen beskjeder om du ikke kan møte til time.Ta kontakt direkte til den poliklinikken du har time hos, se kontaktopplysninger. Dersom du ikke møter, eller unngår å varsle at du ikke kan komme, vil du selv om du har frikort, motta faktura pr time.

  •  BLODPRØVER

  Enkelte av våre pasienter blir bedt om å ta blodprøver i forbindelse med utredning. De får utlevert rekvisisjoner, da vi ikke har tilgang på lab hos oss. Prøvene kan tas på en av prøvetakingsstasjonene i de nye byggene ved St.Olavs Hospital, eller de kan tas hos fastlegekontoret. Husk rekvisisjon, og merk deg om det står at du må faste, eller ta prøvene til bestemt klokkeslett.

   

  • SPØRRESKJEMA

  Våre pasienter blir spurt om å svare på spørreskjema i forbindelse med utredningen. Dette er til hjelp for oss, for å finne ut mest mulig om din tilstand. Dersom du er blitt forespurt om å delta i forskning hos oss, spør vi også om å få anonymisere de opplysningene du gir i spørreskjemaet og benytte de til å se på gruppesammenhenger.

   

Enheter

 • Smerteteamet

  Landets eldste smerteteam - vi hadde 25 års jubileum i 2005. Smerteteamet har ansvar for daglige tilsyn til pasienter med vanskelige håndterbare smerter som ligger på ulike avdelinger på sykehuset. Smerteteamet består idag av anestesilege, ..

 • Smertepoliklinikken

  Ved Smertepoliklinikken jobber leger, sykepleiere, psykologer, nevropsykolog, sosionom, fysioterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og manuellterapeuter. ..

 • Hysnes mottakspoliklinikk

  Hysnes Helsefort har et nasjonalt tilbud om arbeidsrettet rehabilitering i 3,5 uker til sykmeldte med smerte- og utmattelsestilstander, muskel-skjelett-plager og/eller lettere psykiske lidelser. ..

 • NKSL

  Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser har tilhørighet ved St. Olavs Hospital, driver forskning og kompetanseutvikling, og er del av det multidisiplinære fagmiljøet ved Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser. ..

Nyheter

 • Helsedirektoratet lover at det etableres retnngslinjer for behandling av pasienter med kroniske smerter. Se denne linken, etter et fagseminar arrangert av Dagens Medisin 26.09.12. NKSLs leder Petter C. Borchgrevink deltok i debatten.

 

 • NKSLs doktorgradsstipendiat Kristian Svendsen har disputas torsdag 24.05.12, klokken 12.15 i Auditoriet i medisinsk teknisk forskningssenter. Han skal forsvare sin grad ph.d. i samfunnsmedisin ved NTNU " Methodological Challenges in pharmacoepidemiological studies of opioid consumption". Prøveforelsesningen "Endring av forskrivningsmønstre for vanedannende legemidler: Regulatoriske og befolkningsrettede tiltak" finner sted i samme auditorie kl. 10.15.

 

 • NKSL har nå utlyst en stipendiatstilling som skal evaluere prosjektet Kognitiv atferdsterapi av CFS/ME pasienter, som ASSL har vært involvert i siden våren 2009. Se utlysningen her.

 

 •  Fredagsundervisning med Petter C. Borchgrevink 02.12.11 klokken 08.00-08.30: "Bruk av opioider inkludert p.forte til pasienter som ikke har kreft. Hva kan ny forskning fortelle oss?". Se her for mer informasjon.

 

 •  Forskerlinjestudent Line Pedersen har rekruttert smertepasienter til sin studie, via vår avdeling, og vil tirsdag 15.11.11 klokken 13.15 forsvare sin forskerlinjeoppgave i medisin "Short or long acting opioids in chronic non-malignant pain". Dette finner sted i seminarrommet LS42, 4.etg i Laboratoriesenteret, ved St. Olavs Hospital. For program se her.

 

 • Forskningsgruppen vår NKSL drøftet tirsdag 25.10.11 artikkelen til forskerene ved Haukeland i Bergen, publisert 19.10.11. Forkerene har sett på behandling av CFS/ME symptomer med Rituximab. Artikkelen ble vurdert som interessant, og studien vekker oppsikt i det nasjonale og internasjonale fagmiljøet. Vi er interessert i å se grundigere på resultatet, og diskuterer nå om det er mulig å starte en lignende studie tilknyttet vår CFS/ME poliklinikk.

Organisering

Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser ASSL tilhører Klinikk for anestesi og akuttmedisin ved St. Olavs Hospital, se organisasjonskart (pdf).


Kontakt

 •  

  Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser (ASSL)

  Avdelingsleder: Ola Bergslien

  Medisinsk ansvarlig avdelingsoverlege: Petter Christian Borchgrevink

  Besøksadresse:

  Eirik Jarls gt. 10

  Postadresse:

  Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser (ASSL),
  St. Olavs Hospital HF
  Postboks 3250 Sluppen
  7006 Trondheim

   

  Vi benytter callback telefonsystem, slik at du kan legge igjen beskjed til den poliklinikken det gjelder, døgnet rundt. Vi vil da ringe deg opp igjen så snart vi har mulighet. Poliklinikkene har også åpen telefonlinje men til ulik tid på dagen.

   

  Ekspedisjon Smertepoliklinikk:

  72 82 25 00, åpen telefon kl.10-11 hverdager

   

  Ekspedisjon Hysnes inklusjonspoliklinikk:

  72 82 25 00, åpen telefon kl.09-12 hverdager unntatt tirsdager (kl.11-12)

   

   

  Ekspedisjon CFS/ME poliklinikk:

  72 82 25 00, åpen telefon kl 13-14 hverdager

   

  Åpningstid ekspedisjonsluke poliklinikker:

  hverdager kl.09-12 og kl.13-15.30

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 25.09.2008 11:39 Oppdatert: 11.04.2013 15:21

Inger Storaker