Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Allmennpoliklinikk

Hvem behandler vi?

  • voksne med psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad
  • pasienter som har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
  • pasienter primært fra vårt opptaksområde

Allmennpoliklinikk består av tre enheter: Byåsen poliklinikk, Heimdal poliklinikk og Rosten poliklinikk. 

Behandlingen

  • individuell samtaleterapi etter forskjellige metoder
  • medikamentell behandling
  • psykomotorisk fysioterapi

Metodikk og omfang tilpasses den enkelte pasient. Behandlere har kompetanse i ulike terapimetoder. Behandlingen kvalitetssikres ved bruk av tverrfaglig kompetanse og en spesialist knyttet til alle pasienter.

Samtaler med pårørende og/eller andre samarbeidspartnere kan også inngå i behandlingen. Særlig primærhelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner. For mange pasienter er det en forutsetning for å få til helhetlig og god behandling at det etableres et samarbeid mellom behandler i spesialisthelsetjenesten og andre tjenesteytere i kommunen.

Det er et viktig prinsipp at pasienten har en fast behandler å forholde seg til og at det er kontinuitet i behandlingen. Behandlingstiden kan variere fra person til person, men vil være av begrenset varighet. Langtids psykoterapi vil bare unntaksvis bli gitt.

En kombinasjon av ulike tilbud kan gis i ulike faser av et behandlingsforløp. Poliklinisk behandling kan kombineres med gruppebehandling, enten samtidig eller etter en utredningsfase i poliklinikk. Enkelte vil også kunne få tilbud om gruppebehandling i stedet for individuell poliklinisk behandling.

Behandlerne

I allmennpoliklinikkene arbeider spesialister i psykiatri og psykologi og høyskoleutdannet personell som sykepleiere, sosionomer, fysio- og ergoterapeuter med videreutdanning i psykiatri.

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 25.11.2008 11:01

Kristin Rønning