Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Ambulant akutt team

Ambulant akutt team er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om hjelp til håndtering av alvorlige psykiske kriser.

Ambulant akutt team tar i mot henvendelser fra fastleger og andre kommunale tjenester. Spesialisthelsetjenesten kan også henvise til teamet.

Tilbudet
Ambulant akutt team kan tilby samtaler i poliklinikk, hos samarbeidspartnere eller ved hjemmebesøk.
Teamet kan følge opp den enkelte pasient i inntil 3 uker. Er det behov for ytterligere behandling, vil pasienten enten henvises videre i spesialisthelsetjenesten eller følges opp av den kommunale helsetjenesten avhengig av behov.

Behandlere
Psykiatriske sykepleiere
Psykologspesialist
Psykiater

Hvordan komme i kontakt med Ambulant akutt team:

Alle henvendelser går via St.Olavs sentralbordtelefon: 06800

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 09.12.2008 10:39

Kristin Rønning