Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Lærings- og mestringssenter

Tiller DPS har en lærings- og mestringsenhet som gir opplæring til pasienter og pårørende.

Læring og mestring
Gjennom kursvirksomhet for pasienter og pårørende gis opplæring i å leve med en psykisk lidelse og til å mestre hverdagen. Kursene er basert på psykoedukative metoder med tema som

  • psykose og psykosebehandling
  • mestring av angst
  • læring og mestring av depresjon
  • læring og mestring av ADHD
  • livstilskurs: "En sunnere hverdag"
  • kurs i flerfamiliegruppe til pårørende der tema er psykose og psykosebehandling
  • "Et nytt liv i Norge" – kurs for flyktninger og asylsøkere
  • Økt mestring – økt livskvalitet

Kunnskap og innsikt i egen lidelse og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring. Dette gir livskvalitet og bedre funksjonsevne.

Kunnskap som brobygger
Å benytte pasienters og pårørendes kunnskap som en ressurs i det psykiske helsevernet, er relativt nytt i Norge. Erfaringer fra andre land har vist at dette er nyttig på flere måter. I gruppene oppfordres deltakerne til å dele sin kunnskap, og slik lærer både pasienter, pårørende og helsepersonell av hverandre. Kursene blir også en mulighet til å knytte kontakter og skape nettverk.
 

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 09.12.2008 13:18

Kristin Rønning