Fagkurs

Avansert laparoskopikurs

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi.

Passert
8.
februar
2023
3 dager
  1. 08. feb. 2023
  2. 09. feb. 2023
  3. 10. feb. 2023

Tid og sted

Når

  1. 08. feb. 2023
  2. 09. feb. 2023
  3. 10. feb. 2023

Type arrangement

Kurs LIS

Arrangør

Regionalt utanningssenter Helse Midt-Norge

Delta

Frist for påmelding: 08. nov. 2022

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset er tilpasset kandidater som fortsatt er i den generelle delen av kirurgiutdanningen. I en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktiske øvelser vil de vanligste laparoskopiske inngrepene i generell kirurgi bli gjennomgått mht. til indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater, komplikasjoner og kvalitetssikring.


ANDRE OPPLYSNINGER

Operasjon på gris vil foregå i dyrestallens lokale. Vær oppmerksom på at det er regler for omkledning ved inngang til dyrelab. Dette vil gjennomgår på kurset.

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Kommer

Kurskomite

Dr. Ronald Mårvik og Dr. Gjermund Johnsen - St. Olavs hospital, NSALK, kirurgisk klinikk

Kursavgift

5300,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset


Antall deltakere

18


Kontakt