Pasientkurs

Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

Pasientopplæring for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 12 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

20.
oktober
2023
 1. 20. okt. 2023, 10:00 - 14:30

Tid og sted

Når

 1. 20. okt. 2023, 10:00 - 14:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset arrangeres i samabreid med Norsk Cøliakiforening

Påmelding

Frist for påmelding: 29. sep. 2023

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset dersom du ikke har fått invitasjon til kurset fra sykehuset.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Praktisk informasjon

Høstens kurs arrangeres enten med fysisk oppmøte eller er nettbaserte (via HelsaMi). 

 • 25.08: kurs med fysisk oppmøte for voksne med cøliaki 
 • 11.09: kurs med fysisk oppmøte for foresatte til barn med cøliaki. Barn over 12 år kan delta på kurset
 • 20.10: digitalt kurs for voksne og barn med cøliaki
 • 20.11: kurs med fysisk oppmøte for foresatte til barn med cøliaki. Barn over 12 år kan delta på kurset
 • 01.12: kurs med fysisk oppmøte for voksne med cøliaki

Kursene går over en dag.

Du får nærmere instruksjon via e-post og brev om hvordan du skal logge deg på videomøtet (HelsaMi).

Kursavgift er tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-) uavhengig av om du velger å delta fysisk eller på videomøte. Ved frikort er kurset gratis. Pårørende deltar gratis.

Kursmateriell til digitale kurs

Her publiseres kursmateriell til digitalt kurs en uke før kursstart.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Innhold

 • Trygderettigheter, sosionom
 • Hvordan leve med glutenfritt kosthold? Brukerrepresentant
 • Sykdomslære, diagnostikk og behandling, gastrolege.
 • Glutenfritt kosthold, klinisk ernæringsfysiolog.
 • Glutenfrie produkter og glutenfri matlaging/baking, Klinisk ernæringsfysiolog.

Mål

Deltakerne skal

 • få grunnleggende tverrfaglig informasjon om egen lidelse og behandling av denne
 • tilegne seg kunnskap om mulighetene til å påvirke egen hverdag og sykdomsutvikling
 • opprettholde funksjonsnivå, forebyggende aktivitet og trening
 • dele egne erfaringer og bidra til diskusjon
 • fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon

Nyttige nettadresser

Glutenfri baking - tips og oppskrifter

Norsk Cøliakiforening

Les mer om cøliaki på www.helsenorge.no

Vår kursoversikt

 

 

Kontakt

  Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

  72571303

Relevante behandlinger