Fagkurs

Endoskopikurs med simulatortrening

Anbefalt for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi.

Passert
22.
november
2022
4 dager
  1. 22. nov. 2022, 09:00 - 15:30
  2. 23. nov. 2022, 09:00 - 16:00
  3. 24. nov. 2022, 08:30 - 16:00
  4. 25. nov. 2022, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 22. nov. 2022, 09:00 - 15:30
  2. 23. nov. 2022, 09:00 - 16:00
  3. 24. nov. 2022, 08:30 - 16:00
  4. 25. nov. 2022, 09:00 - 15:30

Type arrangement

Kurs LIS

Arrangør

Regionalt utdanningssenter Helse Midt-Norge

Delta

Frist for påmelding: 12. aug. 2022

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset vil gi en teoretisk bakgrunn for muligheter, fordeler og begrensninger i bruk av endoskopiske metoder i diagnostikk og behandling av forskjellige tilstander i GI-tractus, inklusive postoperative komplikasjoner, med fokus på kirurgiske problemstillinger.

Gjennom praktiske øvelser få prøvd forskjellige typer teknologisk utsyr med hands-on opplæring og trening i aktuelle prosedyrer.

PROGRAM

Her finner du kursprogrammet (pdf)


KURSKOMITE

Ronald Mårvik
Gjermund Johnsen
Tore Stornes
Gunnar Qvigstad
Reidar Fossmark

KURSAVGIFT

5300,-

NB! Det taes forbehold om indeksregulering. Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

24

 

VIKTIG INFORMASJON

OBS! 
Du deltar på kurs i tre dager og kan velge mellom:
22.-24. november 2022 eller 23.-25. november 2022.

Kurset har tre deler:
1. Forkurs: 
Forkurset er «Endoskopikurs for gastrokirurgi - GAK (forkurs)» hos Den Norske Legeforening, og skal gjennomføres før oppmøtedelen av kurset.

2. Oppmøtekurs: 
Oppmøtedelen er kursets hoveddel og består av teori og praktiske øvelser. 

3. Hospitering på gastrolab:
Etter oppmøtedelen skal LIS gjennomføre kursets tredje del som er to dager hospitering på gastrolab ved et universitetssykehus. 

Endoskopikurs m/simulatortrening er først fullført når alle tre delene er gjennomført.


ANDRE OPPLYSNINGER

Kurset innebærer også to dagers hospitering på sykehus i etterkant av kurset. Dette organiseres av Regionalt Utdanningssenter.

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.

Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!


Kontakt