Fagkurs

Kurs i basal laparoskopi (uke 3)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)

Passert
18.
januar
2023
3 dager
  1. 18. jan. 2023, 08:30 - 16:30
  2. 19. jan. 2023, 08:30 - 18:00
  3. 20. jan. 2023, 08:30 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 18. jan. 2023, 08:30 - 16:30
  2. 19. jan. 2023, 08:30 - 18:00
  3. 20. jan. 2023, 08:30 - 14:00

Type arrangement

Kurs LIS

Arrangør

Regionalt utdanningssenter Helse Midt-Norge

Delta

Frist for påmelding: 16. okt. 2022

LÆRINGSUTBYTTE

Hovedmål:
 - Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal laparoskopisk kirurgi

Delmål:
 - Oppnå tilfredsstillende konkrete basale ferdigheter i laparoskopi
 - Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i laparoskopi
 - Oppnå tilfredsstillende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep
 - Trening i nødprosedyrer ved uforutsette hendelser


ANDRE OPPLYSNINGER

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!


Program

Her finner du kursprogrammet

Kurskomite

Dr. Ronald Mårvik og Dr. Gjermund Johnsen - St. Olavs hospital, NSALK, kirurgisk klinikk
Dr. Tom Glomsaker, OUS


Kriterier for kursopptak

Målgruppen for kurset er Lis i generell kirurgi med liten eller begrenset kirurgisk/laparoskopisk erfaring. 

Kursavgift

5300,- for tredagers kurs. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Antall deltakere

24

Litteratur

Det ligger noen videoer om suturering - og knuteteknikk på tjenestens hjemmeside. Det kan være nyttig å se gjennom disse før kurset starter: http://www.nsalk.org/suturering-og-knuteteknikk/Kontakt