Fagkurs

Laparoskopi for viderekomne - Trondheim

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi

Passert
1.
november
2023
3 dager
  1. 01. nov. 2023, 08:30 - 17:00
  2. 02. nov. 2023, 08:00 - 16:30
  3. 03. nov. 2023, 08:00 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 01. nov. 2023, 08:30 - 17:00
  2. 02. nov. 2023, 08:00 - 16:30
  3. 03. nov. 2023, 08:00 - 14:30

Type arrangement

Kurs LIS

Arrangør

Regionalt utdanningssenter Helse Midt-Norge

Delta

Frist for påmelding: 20. aug. 2023

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.

Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE

Indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring innen avansert laparoskopisk kirurgi. Kurset vil omhandle teoretisk undervisning og praktiske øvelser på simulator, samt demonstrasjonsoperasjoner.


KURSKOMITÉ

Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen

KRITERIER FOR KURSOPPTAK 

Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi

Målgruppen for kurset er LIS i gastroenterologisk kirurgi med tjenestetid og erfaring i laparoskopoisk kirurgi som vil "matche" undervisning og trening i avanserte laparoskopiske prosedyrer.

ANTALL DELTAKERE

18

KURSAVGIFT

5850,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned fø kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANDRE OPPLYSNINGER

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

PROGRAM
KONTAKT

E-postregut.hmn@stolav.no