Pasientkurs

Lymfødem. Lærings- og mestringskurs

Todagers pasientopplæring for deg som har lymfødem. Pårørende er velkomne til å delta.

27.
februar
2024
2 dager
 1. 27. feb. 2024, 09:00 - 14:30
 2. 28. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 27. feb. 2024, 09:00 - 14:30
 2. 28. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Frist for påmelding: 06. feb. 2024

Du må ha henvisning fra lege for å delta.  

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Lunsj kan du kjøpe i en av sykehuset kantiner eller ta med matpakke.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

 

Innhold

Aktuelle tema på kurset

 • Hva er lymfødem
 • Behandling / egenbehandling
 • Hvordan leve med lymfødem
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Trygderettigheter
 • Informasjon om pasientforening og behandlingsmuligheter på hjemstedet

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av brukerinnlegg og undervisning fra helsepersonell, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkommen til å delta.

Nyttige nettadresser

Les mer om lymfødem på kreftforeningens sider

Vår kursoversikt

 

 

Kontakt

  Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

  72571303

Relevante behandlinger