Barn ortopedi poliklinikk

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF Barn ortopedi poliklinikk postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje i Kvinne-barn-senteret, nordfløya. Bruk hovedinngangen og følg skilt til heisen eller trappa.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11