Barn ortopedi sengepost

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF Barn ortopedi sengepost postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje i Kvinne-barn-senteret, østfløya.  Bruk hovedinngangen og følg skilt til heisen eller trappa.


Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11