Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er en regional kompetansetjeneste og et regionalt behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet. Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve utredning som involverer flere fagområder. Tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for dette.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Fredag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

2. etg i østfløyen i 1902-bygget

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14