Azatioprin

Bruk ved konsepsjon
Azatioprin (Imurel®) kan benyttes ved konsepsjon.

Bruk under svangerskap
Azatioprin kan gis på indikasjon i svangerskapet i dose ≤ 2 mg/kg/dag.

Bruk ved amming
Azatioprin kan brukes i doser ≤ 100 mg/dag ved amming. Ved høyere dosering vurderes amming individuelt.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av azatioprin.

Sist oppdatert 20.06.2024