Ciklosporin

Bruk ved konsepsjon
Ciklosporin (Sandimmun®) kan benyttes ved konsepsjon.

Bruk under svangerskap
Ciklosporin kan gis på indikasjon i svangerskap. Bruk av ciklosporin kan føre til hypertensjon, så blodtrykk skal kontrolleres regelmessig.

Bruk ved amming
Ciklosporin kan gis på indikasjon under amming. Dersom barnet får vedvarende diarré og magesmerter bør man vurdere sammenheng med ciklosporin.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av ciklosporin.

Sist oppdatert 20.06.2024