Hydroksyklorokin

Bruk ved konsepsjon
Hydroksyklorokin (Plaquenil®) reduserer risikoen for oppbluss av SLE i svangerskap og skal benyttes dersom pasienten ikke har intoleranse mot medikamentet.

Bruk under svangerskap
Hydroksyklorokin kan brukes i hele svangerskapet. Ved SLE svangerskap anbefales det sterkt å fortsette behandling med hydroksyklorokin i dose ≤ 400 mg daglig for å forebygge sykdomsoppbluss i svangerskapet.

Bruk ved amming
Hydroksyklorokin kan benyttes under amming.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av hydroksyklorokin.

Sist oppdatert 20.06.2024