Kolkisin

Bruk ved konsepsjon
Kolkisin (Kolkisin®, Colchicin®, Colrefuz®) kan brukes fram til konsepsjon.

Bruk under svangerskap
Kolkisin kan brukes i dose ≤1 mg/dag i svangerskapet dersom det foreligger indikasjon.

Bruk ved amming
Kolkisin er kompatibelt med amming i dose ≤1 mg/dag. Dersom barnet får diarré, kan det være en sammenheng med kolkisin og fortsatt bruk under amming bør revurderes.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for negativ påvirkning av fertilitet ved paternell bruk av kolkisin.

Sist oppdatert 20.06.2024