Leflunomid

Leflunomid (Arava®) har lang halveringstid (t1/2 er 2 år) og anbefales ikke brukt hos kvinner i fertil alder. Det foreligger lite humane data på teratogenitet .

Bruk ved konsepsjon
Leflunomid skal seponeres > 2 år før konsepsjon, eller wash-out ved planlegging av svangerskap. For instruksjon om wash- out prosedyre, kontakt medikamentprodusenten.

Bruk under svangerskap
Leflunomid skal ikke benyttes under svangerskap.

Bruk ved amming
Leflunomid skal ikke benyttes under amming.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av leflunomid.

Sist oppdatert 20.06.2024