B-cellemodulatorer

Behandling med rituksimab er undersøkt hos gravide med maligne lidelser og ved autoimmune sykdommer. Behandling med rituksimab i 2. og 3. trimester har vist B-celle deplesjon eller lymfopeni hos flere nyfødte, som normaliserte seg innen de første levemånedene.

Det er ikke holdepunkt for at rituximab eller belimumab er teratogene.

Dersom en kvinne behandles med B-cellemodulatorer etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha noen form for levende vaksine de første 12 månedene etter fødselen. Pasient, helsestasjon og fastlege må informeres. 

Bruk ved konsepsjon
Rituksimab (MabThera®, Rixathon®, Truxima®) og belimumab (Benlysta®) kan brukes fram til konsepsjon.

Bruk under svangerskap
Belimumab og rituksimab skal ikke benyttes i svangerskap.

Bruk ved amming
Rituksimab kan benyttes under amming, mens belimumab fortsatt ikke er anbefalt under amming, grunnet manglende data, men stor molekylstørrelse tilsier liten overgang til morsmelk.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av belimumab eller rituksimab.

LITTERATUR

Sist oppdatert 20.06.2024