T-cellemodulatorer

Dersom en kvinne behandles med T-cellemodulatorer etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha noen form for levende vaksine de første 12 månedene etter fødselen. Pasient, helsestasjon og fastlege må informeres.

Bruk ved konsepsjon
Abatacept(Orencia®) kan brukes frem til konsepsjon. Det anbefales bytte til annen biologisk behandling når pasienten planlegger svangerskap der det er mulig.

Bruk under svangerskap
Abatacept anbefales ikke brukt i svangerskap grunnet manglende data.

Bruk ved amming
Abatacept er ikke anbefalt under amming grunnet manglende data, men stor molekylstørrelse indikerer liten overgang i morsmelk.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av abatacept.

LITTERATUR

Sist oppdatert 20.06.2024