IVIG

Bakgrunn for råd angående legemiddelbehandling.

Bruk ved konsepsjon
IVIG (intravenøs IgG-behandling; Kiovig®, Panzyga®, Octagam®) kan brukes fram til konsepsjon.

Bruk under svangerskap
IVIG kan brukes i svangerskapet dersom det foreligger klar indikasjon.

Bruk ved amming
IVIG kan brukes under amming.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av IVIG.

Sist oppdatert 02.07.2024