Kardilaterende behandling

Bakgrunn for råd angående legemiddelbehandling

Sikkerhet ved bruk av iloprost (Ilomedin®) og andre prostasyklinanaloger i svangerskap er ikke klarlagt, da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Prostasyklinanaloger kan stimulere til kontraksjoner i uterus.

Bruk ved konsepsjon
Prostasyklinanaloger kan brukes frem til konsepsjon.

Bruk under svangerskap
Prostasyklinanaloger skal ikke brukes i svangerskap.

Bruk ved amming
Basert på angitt halveringstid 20-30 minutter, kan man teoretisk anta at iloprost relativt raskt forsvinner fra blodet og fra morsmelken. To til tre timer etter avsluttet behandling med iloprost kan man regne med at det meste av iloprost er ute av morsmelken og ammingen kan gjenopptas. Amming samtidig som infusjon pågår anbefales ikke.

Paternell bruk
Vi mangler informasjon om eventuelle konsekvenser av paternell bruk av prostasyklinanaloger.

Bakgrunn for råd angående legemiddelbehandling. 

Vi mangler data om bruk av sildenafil (Sildenafil®, Viagra®) i svangerskap og under amming.

Bruk ved konsepsjon
Sildenafil kan brukes frem til konsepsjon. Det presiseres for øvrig at pulmonal hypertensjon er en kontraindikasjon mot svangerskap.

Bruk under svangerskap
Sildenafil skal ikke brukes i svangerskap.

Bruk ved amming
Sildenafil skal ikke brukes under amming.

Paternell bruk
Menn som planlegger å bli fedre kan bruke sildenafil.

Bakgrunn for råd angående legemiddelbehandling. 

Endotelin- antagonistene bosentan (Tracleer®),  marcitentan (Opsumit®) og ambrisentan (Volibris®) skal ikke brukes i svangerskap eller ved amming. Data fra mennesker mangler, men dyrestudier har vist teratogenitet. Overgang i morsmelk er ukjent.

Ved oppstart med endotelin- antagonister skal kvinner i fertil alder ha negativ graviditetstest og sikker prevensjon. Bosentan kan gjøre hormonelle antikonseptiva ineffektive – hormonelle antikonseptiva må ikke brukes som eneste prevensjonsmetode under behandling.

Bruk ved konsepsjon
Endotelin-antagoniser kan brukes frem til konsepsjon. Det presiseres for øvrig at pulmonal hypertensjon er en kontraindikasjon mot svangerskap.

Bruk under svangerskap
Endotelin-antagoniser skal ikke brukes i svangerskap.

Bruk ved amming
Amming anbefales ikke ved bruk av endotelin-antagonister.

Paternell bruk
Mangler humane data.

Sist oppdatert 02.07.2024