Kortikosteroider

Bakgrunn for råd angående medisinsk behandling.

Kortikosteroider kan benyttes i alle tre trimester. Langvarig bruk av prednisolon > 5 mg øker risikoen for bivirkninger hos både mor (diabetes, hypertensjon, osteopeni, infeksjon) og barnet (veksthemning, prematur fødsel). Ved bruk av prednisolon bør tilskudd av kalsium med vitamin D gis. Intraartikulære og intramuskulære kortikosteroider kan gis under svangerskap og ved amming.

Pasienter som behandles med prednisolon i svangerskapet skal henvises til fastlege eller jordmor for glukosebelastningstest i svangerskapsuke 28.

Bruk ved konsepsjon
Kortikosteroider kan brukes ved konsepsjon.

Bruk under svangerskap
Prednisolon kan brukes under svangerskap, men fortrinnsvis i doser ≤ 5 mg/dag. Prednisolon i doser > 5 mg/dag over tid øker risikoen for intrauterin veksthemning og fødsel før svangerskapsuke 37. Ved alvorlig maternell sykdom kan høyere doser kortikosteroider gis over kortest mulig tid. Dette gjelder både prednisolon opp til 1mg/kg og metylprednisolon intravenøst.

Bruk ved amming
Predisolon i doser ≤20 mg/dag kan brukes under amming. Ved høyere doser bør amming utsettes i 4 timer etter inntak. Det samme gjelder ved intravenøs administrasjon av kortikosteroider.

Paternell bruk
Ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell eksponering av kortikosteroider.

Sist oppdatert 02.07.2024