NSAID og selektive COX-2 hemmere

Bakgrunn for råd angående legemiddelbehandling.

Studier har vist at NSAIDs kan hemme/utsette ovulasjon, til dels avhengig av dose og tidspunkt i menstruasjonssyklus. Dette indikerer at NSAIDs kan ha forbigående uheldig effekt på fertilitet hos noen.

NSAIDs er prostaglandinsyntesehemmere og bør seponeres senest 12 uker før beregnet termin. Mellom uke 20 og 28 anbefales kun intermitterende bruk av NSAIDs. Dette på grunn av risiko for påvirkning av fosterets nyrefunksjon, lukking av ductus arterious in utero, hemming av rieaktivitet samt økt blødningstendens hos mor og det nyfødte barnet. Førstevalget av NSAIDs ved svangerskap og amming er ibuprofen, andrevalget er naproxen.  Ibuprofen eller naproxen kan benyttes  i lavest mulige effektive dose. Selektive COX2-hemmere og andre NSAIDs med manglende dokumentasjon bør unngås under svangerskap.

Bruk ved konsepsjon
NSAIDs og selektive COX2-hemmere kan brukes fram til konsepsjon, men kvinner som bruker denne typen medisiner bør informeres om at de hos noen kan ha negativ effekt på fertilitet.

Bruk under svangerskap
Ibuprofen eller naproxen kan benyttes fram til svangerskapsuke 20, i lavest mulige effektive dose. Mellom uke 20 og 28 anbefales kun intermitterende bruk. Andre NSAIDS vurderes individuelt, men brukes heller aldri etter uke 28. Seletive COX2-hemmere anbefales ikke.

Bruk ved amming
NSAIDs kan brukes under amming, helst ibuprofen eller naproxen. Dersom det er indikasjon, kan andre NSAIDs eller celecoxib (Celebra®) brukes. Andre selektive COX2-hemmere er ikke undersøkt og anbefales derfor ikke.

Paternell bruk
Menn som planlegger å bli fedre kan fortsette med NSAIDs og selektive COX2-hemmere , men de bør informeres om at disse medikamentene hos noen kan ha negativ effekt på fertiliteten.

Sist oppdatert 02.07.2024