PDE4-hemmere

Det foreligger så lang lite data omkring bruk av apremilast (Otezla®) i svangerskap, under amming og hos menn som planlegger å bli fedre.

Bruk ved konsepsjon
Mangler data. Fertile kvinner skal bruke effektiv prevensjon under behandling. Apremilast bør seponeres ved planlegging av svangerskap, senest ved positiv test.

Bruk under svangerskap
Apremilast skal ikke benyttes i svangerskap.

Bruk ved amming
Apremilast skal ikke benyttes under amming.

Paternell bruk
Grunnet manglende data, foreligger det ingen internasjonale anbefalinger om bruk av apremilast hos menn som planlegger å bli fedre.

Sist oppdatert 02.07.2024