Syklofosfamid

Bakgrunn for råd angående legemiddelbehandling.

Behandling med syklofosfamid (Sendoxan®) kan føre til prematur ovarialsvikt og infertilitet. De viktigste prediktive faktorene for prematur ovarialsvikt er alder ved behandling og kumulativ dose Syklofosfamid. Sykofosfamid kan også gi infertilitet hos menn.

Syklofosfamid er teratogent og sikker prevensjon må brukes.

Bruk ved konsepsjon
Syklofosfamid skal seponeres 3 måneder før konsepsjon og sikker prevensjon er nødvendig.

Bruk under svangerskap
Syklofosfamid skal ikke brukes under svangerskap.

Bruk ved amming
Syklofosfamid skal ikke brukes under amming.

Paternell bruk
Syklofosfamid kan gi irreversibel infertilitet. Menn som skal starte behandling med Syclofosfamid bør levere sæd til sædbanken før oppstart, for å sikre senere reproduksjon. Syclofosfamid skal seponeres tre måneder før konsepsjon og sikker prevensjon må brukes.

Sist oppdatert 02.07.2024