Metotreksat

Bruk ved konsepsjon
Metotreksat (Methotrexate®, Metex®) kan være fosterskadelig og øker risikoen for spontanabort. Metotreksat skal seponeres minst 1 måned før planlagt konsepsjon og sikker prevensjon skal benyttes i denne perioden. Kvinner som har brukt metotreksat skal fortsette med tilskudd av folsyre 1 mg/dag, som kontinueres gjennom hele svangerskapet.

Bruk under svangerskap
Metotreksat er teratogent og frarådes brukt i svangerskap. Dersom metotreksat er brukt i løpet av det siste året, skal folsyre 1 mg/dag tas gjennom hele svangerskapet.

Bruk ved amming
Metotreksat skal ikke brukes under amming.

Paternell bruk
Metotreksat påvirker sædcelleproduksjonen i form av redusert antall og endrede egenskaper, men dette normaliseres etter seponering. Det er ikke vist fosterskadelig effekt ved paternell bruk i doser ≤30 mg/ uke i nyere studier. Menn som bruker metotreksat må informeres om den reversible innvirkningen medikamentet kan ha på sædkvaliteten.

LITTERATUR

Sist oppdatert 18.06.2024