Mykofenolat

Bruk ved konsepsjon
Mykofenolat (CellCept®, Myfortix®) er fosterskadelig og skal seponeres minst 6 uker før konsepsjon.

Bruk under svangerskap
Mykofenolat er fosterskadelig og skal ikke brukes i svangerskap.

Bruk ved amming
Mykofenolat skal ikke benyttes under amming.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av mykofenolat.

Sist oppdatert 20.06.2024