Sulfasalazin

Bruk ved konsepsjon
Sulfasalazin (Salazopyrin EN®) kan brukes fram til konsepsjon, og tilskudd av folsyre 1 mg/dag skal benyttes.

Bruk under svangerskap
Sulfasalazin kan brukes under svangerskapet i doser ≤ 2 g/dag. Tilskudd av folsyre 1 mg/dag skal benyttes.

Bruk ved amming
Sulfasalazin kan benyttes under amming, men ikke dersom fødsel skjer før uke 37 eller ved gulsott.

Paternell bruk
Sulfasalazin påvirker sædcelleproduksjonen i form av redusert antall og endrede egenskaper, men dette normaliseres etter seponering. Det er ikke vist teratogenisitet ved bruk av sulfasalazin. Menn som bruker sulfasalazin må informeres om den reversible innvirkningen medikamentet kan ha på sædkvaliteten.

Sist oppdatert 18.06.2024