Takrolimus

Bruk ved konsepsjon
Takrolimus (Prograf®) kan brukes fram til konsepsjon.

Bruk under svangerskap
Takrolimus kan benyttes i svangerskap dersom det foreligger indikasjon for behandling. Bruk av takrolimus kan føre til hypertensjon, så høyt blodtrykk skal kontrolleres regelmessig.

Bruk ved amming
Takrolimus kan vurderes brukt under amming på indikasjon.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av takrolimus.

Sist oppdatert 20.06.2024