Vaksinasjon

Der mor bruker biologisk behandling fram til svangerskapsuke 22 og så slutter, kan barnet følge normalt vaksinasjonsprogram så fremt barnet er født til termin. I de tilfeller der mor har brukt biologisk behandling etter uke 22 i svangerskapet og barnet er født til termin, skal ingen levende vaksiner gis før barnet er 12 måneder. I praksis gjelder dette vaksine mot rotavirus og BCG vaksinering hvis det er aktuelt. Helsestasjon og fastlege må informeres i tillegg til pasienten.

Her finner du mal du kan bruke for denne informasjonen.

Sist oppdatert 18.06.2024