ved revmatisk sykdom

Om biologisk behandling

Biologiske legemidler består som regel av proteiner som er fremstilt i levende organismer som bakterier, sopp og cellekulturer. I utviklingen av medikamentene er bioteknologiske metoder er benyttet.

​Biologiske legemidler har ofte målrettet virkning rettet mot ulike reseptorer på celleoverflater og mot proteiner med signalfunksjon mellom celler. Legemidlene har en immundempende effekt og hemmer kroppens naturlige immunforsvar. Dette har vist seg hensiktsmessig i behandlingen av autoimmune og kroniske inflammatoriske sykdommer. 

Ved Revmatologisk avdeling benytter vi mange forskjellige biologiske legemidler, og behandling gis enten i form av infusjoner på sykehuset eller som selvadministrering ved hjelp av sprøyte eller injeksjonspenn. Å bli behandlet med infusjon betyr at væske blir innført direkte i blodomløpet ditt gjennom en kanyle. Som regel settes denne kanylen i på underarmen, i håndryggen eller i fot/ankel.

 
Skal du behandles med et biologisk medikament må du igjennom flere fastsatte undersøkelser. Dette bestilles av sykehuset. Undersøkelsene innebærer at du må ta flere blodprøver og levere en urinprøve. Disse bør være maksimum 1 uke gamle ved oppstart. Videre må du ta røntgen av lungene og av relevante ledd, med mindre disse er tatt innen de siste 6 månedene.


Vi anbefaler på generell basis to vaksiner i forkant av oppstart med biologisk medisin. Dette er influensavaksine (ved sesong) og vaksine mot lungebetennelse (pneumovax).


Dersom du planlegger å reise utenlands er det viktig å være klar over at det anbefales at man unngår levendebaserte vaksiner når man står på biologisk behandling. Du bør derfor snakke med lege eller et vaksinasjonskontor dersom du planlegger reise til et sted hvor levendebaserte vaksinene er anbefalt.


Når du får jevnlig behandling med biologiske legemidler, er det også et behov for jevnlige blodprøver. Disse kalles DMARDs prøver, og skal tas hos fastlegen minimum hver 3. måned.

Sist oppdatert 12.05.2022